Dodjela subvencija na stambene kredite nije transparentna

04. rujna 2017.

S obzirom na ozbiljne nedostatke u transparentnosti propisane procedure i velike mogućnosti pogodovanja „preko reda“, GONG poziva Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama da potpunim i točnim informacijama cijeloj javnosti objasne kako će osigurati transparentnost cijelog procesa odobravanja i nadzora nad zakonitošću subvencioniranja kamata na stambene kredite.  

Zbog nepravovremene objave ovih informacija, GONG je prošlog tjedna od APN zatražio odgovore na konkretna pitanja, no umjesto odgovora, GONG je dobio poziv u prostorije APN-a. Ključna pitanja tako i dalje ostaju bez odgovora:

  1. Na koji način će APN proaktivno, na dnevnoj razini, osigurati javnosti pristup informacijama o ispunjavanju uvjeta za davanje kredita, odobravanju kredita, točnom vremenu zaprimanja potpunih zahtjeva, te nekorištenju kredita u skladu sa Zakonom o subvencioniranju stambenih kredita? Hoće li APN dnevno izvještavati putem web stranice samo zaprimljene ili i riješene predmete? Na koji način će funkcionirati redomat, odnosno podrazumijeva li on implementaciju istog softvera u svim bankama, pa se predajom zahtjeva u bilo kojoj banci dobije jedinstveni redni broj, ili se radi o određivanju rednog broja pristizanja u APN?
  2. Kako će APN kontrolirati rad banaka, radi osiguranja transparentnosti uloge banaka u ovom procesu i sprečavanja potencijalnih zloupotreba (npr. rješavanje zahtjeva mimo redoslijeda prvenstva), a s obzirom na ulogu banaka u zaprimanju i obradi zahtjeva? Ukoliko se u redomatu radi o određivanju rednog broja pristizanja u APN, čime se ostavlja velika mogućnost netransparentnom radu banaka, kakvu kontrole APN planira primjenjivati nad bankama kako bi se onemogućile koruptivne radnje unutar samih banaka?

Prethodno je APN djelomično odgovorio na pitanja koja mu je GONG postavio navodeći da je preventivno ustrojio ljudske resurse i raspored poslova u periodu subvencioniranja kamata na stambene kredite, kao i opise poslova pojedinih zaposlenika u cilju transparentnijeg poslovanja, da APN uvodi princip rada redomata za potrebe zaprimanja kreditnih zahtjeva poslovnih banaka te da će  dnevno izvještavati putem web stranice o zaprimljenim predmetima, broju predmeta, iznosu iskorištenog raspoloživog novca, kao i preostalom  iznosu raspoloživih sredstava.

chevron-right