Građanski odgoj za solidarnost i uključivost

30. kolovoza 2017.

Kako bi podržali učitelje u provedbi građanskog odgoja, Nansen dijalog centar i GONG zajednički su organizirali stručno usavršavanje za učitelje koje je ove godine podržala Europska unija kroz GEAR projekt usmjeren na unaprjeđenje edukacijskih programa i školskih projekata kojima se potiče zaštita ljudskih prava i uključivost u interkulturalnom okruženju.

Ovoga su ljeta GONG i Nansen Dijalog Centar Osijek održali stručno usavršavanje za učitelje u Zadru. Seminar, koji je trajao od 2. do 7. srpnja, okupio je oko 25 učitelja/ica i edukatora/ica iz Hrvatske sa ciljem da se doprinese građanskom odgoju i obrazovanju te uči o identitetima, različitostima i interkulturalnosti u školama.

Stručno usavršavanje učitelja je razvijeno u okviru Centara znanja za društveni razvoj Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, a dodatni razvoj programa i prilagodbu za europski kontekst omogućila je financijaska potpora EU, Erasmus+ program. Ovogodišnja edukacija provodi se unutar projekta GEAR: Global Education and Active Response for Protection of Human Rights, Inclusion and Democratic Values in Intercultural Societies, pa su na njemu  sudjelovale učiteljice i učitelji iz partnerskih škola na projektu: Osnovna škola Dalj, Osnovna škola Sinisa Glavašević te Ekonomska i Turistička škola Daruvar.

Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 1

Stručnjakinje Nansen Dijalog Centra Osijek  Zehra Delić i Ivana Milas su od 2. do 4. srpnja vodile prvi dio edukacije pod nazivom Interkulturno obrazovanje za uključiva društva s fokusom na:

  • Identitet i poštivanje različitosti
  • Kultura, subkultura i interkulturalnost
  • Socijalne vještine
  • Stereotipi i predrasude
  • Interkulturalno obrazovanje

Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 2

Drugi dio seminara od 5.-7. srpnja su Gongovi stručnjaci Berto Šalaj  i  Martina Horvat  vodili Edukaciju za građansku pismenost – modul političke pismenosti. Ovaj dio seminara uključio je raznolike teme vezane uz politiku i demokraciju kao što su:

  • Politička kultura, politička socijalizacija i političko obrazovanje
  • Građansko obrazovanje u Hrvatskoj
  • Demokracija i njezine ključne karakteristike, liberalizam vs. demokracija, post-demokracija, zadaće demokracije
  • Kriza demokracije i alternativni modeli - izravna, participativna, deliberativna i asocijativna demokracija
  • Građanska politička participacija sudjelovanje u odlučivanju, javne politike i civilno društvo

Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 3

Stručna usavršavanja se provode niz godina, ali ove godine su prvi puta GONG i NDC Osijek zajednički organizirali edukaciju te se kroz europski projekt usmjerili na njen dodatni razvoj u suradnji s partnerima iz Hrvatske i drugih europskih zemalja. Sudionici su u završnoj evaluaciji dali su visoke ocjene stručnom usavršavanju, a najviše ocjene je dobio upravo pristup voditelja edukacije.

Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 4

Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 5       Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 6

GONG je Centar znanja u području građanskog aktivizma i izgradnje demokratskih institucija društva u okviru Razvojne suradnje s Nacionalnom zakladom.

Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 7       Građanski odgoj za solidarnost i uključivost 8

chevron-right