Dosta je mržnje!

17. kolovoza 2017.

Svrha je platforme DostaJeMrznje.org olakšati reagiranje na pojavu neprihvatljivog govora u javnom prostoru.

Oblici izražavanja koji su neprihvatljivi mogu se pojaviti prema različitim skupinama, a najčešće se odnose na:

– ponižavanje i stereotipe na temelju nacionalne ili etničke pripadnosti,

– ponižavanje i stereotipe na temelju vjerske pripadnosti, ili nepripadnosti bilo kojoj vjeroispovijesti,

– ponižavanje i stereotipe na temelju pripadnosti određenom spolu ili rodnom identitetu,

– ponižavanje i stereotipe na temelju seksualne orijentacije,

– opravdavanje i poticanje diskriminatornog tretmana neke društvene skupine (osoba s invaliditetom, osoba s mentalnim teškoćama, osoba sa psihičkim smetnjama, starijih osoba, mladih, žena…),

– korištenje pogrdnih naziva i etiketa ili ponižavajuće prikazivanje pripadnika neke društvene skupine, itd.

Neprihvatljivo izražavanje može biti izravni govor, ali može se izraziti i kroz javno istaknute simbole, grafite, crteže, dijeljenje letaka sa sadržajem koji potiču mržnju i zazor, novine i druge tiskane materijale, radijske i televizijske programe, internetske portale, objave i komentare na internetskim stranicama ili društvenim mrežama, u govorima i na javnim okupljanjima (osobito na sportskim natjecanjima), kroz simboličke geste i akcije…

Važno je napomenuti da zaštita manjina tako da se sprječava govor mržnje i neprihvatljiv govor prema njima ne ugrožava i ne može ugroziti većinu. Unutar demokratskog društva, u pravne propise i praksu njihove provedbe ugrađeni su mehanizmi koji omogućavaju izražavanje volje većine. Međutim, demokracija ne može ujedno biti i ograničena na vladavinu većine. Zaštita manjina je u ovom slučaju zaštita društva, odnosno temeljnih vrijednosti jednog demokratskog društva, kao što je to jednakost svih pojedinaca.

Za neke od važnijih tema vezanih uz govor mržnje i druge neprihvatljive oblike javnog govora te odgovornost za njih, predlažemo publikaciju Govor mržnje i neprihvatljiv govor: vodič za političare/-ke.

Ako vas interesiraju neke od tema koje su posebno interesantne za hrvatski kontekst, predlažemo i sljedeće tematske tekstove:

1. Neprihvatljiv govor u komentarima na internetskim informativnim portalima
2. Implikacije oslobađajuće presude Vojislavu Šešelju
3. Montirani proces protiv Montiranog procesa na HRT-u? Zašto u slučaju emisije News Bara ne možemo govoriti o govoru mržnje
4. Izvještavanje središnjeg Dnevnika Hrvatske Radiotelevizije o izbjeglicama i izbjegličkoj krizi u periodu terorističkih napada u Parizu 2015.
5. Uloga medija u oblikovanju javnog mnijenja prema izbjeglicama i izbjegličkoj krizi

chevron-right