Europski gospodarski i socijalni odbor

12. srpnja 2017.

Europski gospodarski i socijalni odbor je savjetodavno tijelo EU osnovano prije 60 godina osmišljeno da bude most između civilnog društva zemalja članica i institucija Europske unije. Hrvatska u Odboru ima 9 članova.

Europski i gospodarski socijalni odbor (EGSO) je, pored Parlamenta, Komisije i Vijeća, najvažnije predstavničko tijelo EU. Izvorno ime institucije na engleskom je European Economic and Social Commitee (EESC). EGSO je kao savjetodavno tijelo Europske unije osnovan 1957. Godine. Njegova je osnovna uloga pružanje stručnih savjeta spomenutim EU institucijama, što Odbor čini kroz izdavanje mišljenja na predložene europske zakonodavne akte ili samoinicirana mišljenja o pitanjima za koje smatra da ih treba riješiti. EGSO čine predstavnici tri grupe: sindikati, poslodavci, drugi organizirani interesi (ili drugim riječima civilni sektor). EGSO je stoga osmišljen kao most između organizacija civilnog društva i institucija EU.

Članovi EGSO-a sudjeluju u plenarnim sjednicama, sjednicama gore navedenih grupa, te sjednicama zasebnih radnih odbora. Sedam radnih odbora pokriva raznovrsni spektar tema: od okoliša peko vanjskih poslova sve do industrijske politike. Mišljenja koje EGSO usvaja raspravljaju se i dogovaraju na sjednicama radnih odbora, sjednicama grupa, te na plenarnim sjednicama.

 Članove EGSO-a iz Hrvatske koji su predstavnici udruga bira Savjet za razvoj civilnog društva, dok druge članove direktno predlažu organizacije poslodavaca i sindikata. Savjet za razvoj civilnog društva 2015. godine produljio je mandat predstavnicima udruga, odnosno predstavnicima hrvatskog civilnog sektora – Marina Škrabalo (GONG), Toni Vidan (Zelena akcija), Lidija Pavić-Rogošić (ODRAZ).

 Članovi EGSO-a iz redova poslodavaca su Davor Majetić (imenovan na prijedlog Hrvatske udruge poslodavaca), Dragica Martinović Džamonja (imenovana na prijedlog Hrvatske gospodarske komore), Violeta Jelić (imenovana na prijedlog Hrvatske obrtničke komore). Članovi EGSO-a iz redova sindikata su: Marija Hanževački (imenovana na prijedlog Nezavisnih hrvatskih sindikata), Ana Miličević Pezelj (imenovana na prijedlog Saveza samostalnih sindikata Hrvatske), Vilim Ribić (imenovan na prijedlog Matice hrvatskih sindikata).

 Članica EGSO-a Marina Škrabalo, viša savjetnica u GONG-u, autorica je samoiniciranog mišljenja EGSO-a Jačanje transparentnosti i uključivosti procesa pristupanja Europskoj uniji, usvojenog 2014. godine. Ovaj dokument doprinio je posve novom pristupu u zahtjevima Komisije vezanima uz sudjelovanje organizacija civilnog društva u procesu pregovora s EU. Za razliku od hrvatskog slučaja, kad su iz čitavog procesa isključeni, ne samo organizacije civilnog društva, već i čitava javnost, nove zemlje kandidatkinje ispunjavaju obvezu uključenja civilnog sektora i redovitog informiranja javnosti.

chevron-right