Sudski registar svima, a ne samo njima

16. lipnja 2017.

Visoki upravni sud potvrdio je rješenje Povjerenice za informiranje kojim se Ministarstvu pravosuđa naređuje da sve podatke u sudskom registru dostavi GONG-u, u strojno čitljivom formatu, u roku od 30 dana.

Nakon što je Povjerenica za informiranje svojim rješenjem naredila Ministarstvu pravosuđa da GONG-u dostavi podatke iz sudskog registra u strojno čitljivom formatu pogodnom za ponovnu uporabu, Ministarstvo je neuspješno pokušalo oboriti rješenje Povjerenice na Visokom upravnom sudu. Sud je tužbu odbacio kao neosnovanu zaključujući da Ministarstvo nije dokazalo da bi ponovna uporaba informacija iz sudskog registra naštetila nekom sudskom ili drugom postupku koji je u tijeku. Sud je prihvatio argumente GONG-a i Povjerenice za informiranje od kojih je ključan onaj da je „dostava traženih informacija u svrhu ponovne uporabe informacija opravdana javnim interesom“, te da je zahtjev GONG-a u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama te EU direktivom o ponovnoj uporabi informacija.

 

Odluka Visokog upravnog suda kojom se potvrđuje postojanje opravdanog javnog interesa za pristup podacima o tvrtkama koje se nalaze u sudskom registru stigla je u ključnom trenutku. Dok brojne zemlje članice Partnerstva za otvorenu vlast uspostavljaju i počinju objavljivati Registre stvarnih vlasnika, Ministarstvo financija, pod upravljačkom palicom ministra Marića, planira praktički u potpunosti onemogućiti javnosti da pristupa tim podacima. Naime, Prijedlog Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, koji se upravo nalazi na dnevnom redu Sabora u prvom čitanju, predviđa da Registar neće biti javno dostupan. Štoviše, dok EU direktiva o sprječavanju pranja novca predviđa da se pristup Registru omogući svima koji imaju opravdani interes (uključujući istraživače, novinare i organizacije civilnog društva), hrvatski zakon uvodi pojam „opravdani pravni interes“ čime se stvara podloga da se pristup ovom Registru u potpunosti onemogući. Stoga u Zakonu treba jasno odrediti da je Povjerenica za informiranje žalbena instanca za sve odluke kojima se odbija pristup informacijama u registru, što je daleko smislenije i učinkovitije od trenutno predloženog rješenja (pokretanje upravnog spora).

 

Zbunjuje i zabrinjava ovako tvrd stav Ministarstva financija, ukoliko imamo na umu da su upravo podaci o stvarnim vlasnicima tvrtki omogućili nezavisnim istraživačima da otkriju brojne mehanizma izbjegavanja plaćanja poreza. Skandal Panama Papers samo je ubrzao globalne trendove otvaranja podataka o stvarnom vlasništvu tvrtki. Upravo iz ovog razloga, EU direktiva o sprječavanju pranja novca, iako to ne ističe kao jasnu obvezu, poziva sve države članice da Registar stvarnih vlasnika učine javno dostupnim.

 

Stoga i GONG poziva zastupnike Hrvatskog sabora da prilikom prve rasprave i konačnog donošenja ovog Zakona u njemu osiguraju potpun pristup podacima o stvarnim vlasnicima i Hrvatsku priključe globalnim trendovima transparentnosti, istovremeno stvarajući okvir za uspješno suzbijanje pranja novca i izbegavanje plaćanje poreza.

chevron-right