Suradnik/ica u provedbi obrazovnih programa GONG-a

31. ožujka 2017.

GONG je nestranačka udruga građana osnovana 1997. godine sa svrhom promicanja i unapređenja ljudskih, a osobito građanskih prava te s ciljem osnaživanja građana i građanki za aktivnu participaciju u društvu. Udruga promiče vrijednosti nenasilja, inkluzivnosti, društvene angažiranosti i poštivanja ljudskih prava.

Radni zadaci suradnice ili suradnika u provedbi  obrazovnih programa u GONG-u uključuju:

 1. Osmišljavanje, razvijanje i provođenje obrazovnih programa.
 2. Praćenje provedbe građanskog odgoja i obrazovanja u školama i sudjelovanje u inicijativama za podršku sustavnom i kvalitetnom uvođenju građanskog odgoja i obrazovanja u škole.
 3. Analize u području odgoja i obrazovanja, praćenje stručne i znanstvene literature te relevantnih medijskih napisa u vezi odgoja i obrazovanja.
 4. Suradnja s ključnim dionicima i partnerskim organizacijama.
 5. Suradnja u oblikovanju sadržaja za GONG-ove medije.
 6. Ostali poslovi u skladu s potrebama organizacije.

 S obzirom da  radno mjesto omogućuje kreativno i autonomno djelovanje, od kandidatkinje ili kandidata očekuju se određene kompetencije:

 •  Za  radno mjesto potrebno je imati minimalno završeni  diplomski studij društvenog ili humanističkog smjera  (VSS / magistar struke).

 ZNANJA

 • Izvrsno razumijevanje koncepata ključnih kompetencija za cjeloživotno učenje i pismenosti , osobito političke i medijske pismenosti.
 • Razumijevanje funkcioniranja obrazovnog sustava i obrazovne politike u Hrvatskoj.
 • Upoznatost s područjem građanskog odgoja i obrazovanja te zdravstvenog odgoja.
 • Upoznatost s metodama rada u odgoju i obrazovanju.
 • Poznavanje istraživačkih metoda, procjene potreba, izrade analiza  i evaluacije.
 • Razumijevanje i primjena društveno odgovornog poslovanja i samofinanciranja.
 • Razumijevanje planiranja i provođenja projekata te planiranja i izvršenja proračuna.

 SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE

 • Kreativnost, fleksibilnost i inovativnost. Kritičko promišljanje i analitičke vještine.
 • Sposobnost stvaranja suradničkih mreža , komunikacijske, prezentacijske i zagovaračke vještine.
 • Vještine vođenja tima te timski rad.
 • Kontinuirano učenje i usavršavanje te primjena novostečenih znanja.
 • Samostalno korištenje skupa uredskih programa, Interneta i elektroničke pošte.
 • Izvrsne vještine pisanog i usmenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku.
 • Samostalnost i organiziranost u radu, osobnu odgovornost i usmjerenost na rezultate/učinak, marljivost, upornost i proaktivnost.
 • Spremnost na višegodišnji angažman u razvoju novih projektnih prijedloga i obrazovnih programa.
 • Izražen profesionalni i/ili aktivistički interes za područja građanskog odgoja i obrazovanja, demokratizaciju,  ljudska prava, javne politike.

 PREDNOSTI:

 • Iskustvo u  pisanju projektnih prijedloga i upravljanju projektima.
 • Iskustvo u organiziranju ili provođenju obrazovnih programa.
 • Iskustvo u radu u organizaciji civilnog društva.

 Prijave pošaljite isključivo elektroničkom poštom na adresu gong@gong.hr najkasnije do 10. travnja 2017., s naslovom poruke PRIJAVA ZA RADNO MJESTO SURADNICE ILI SURADNIKA U PROVEDBI OBRAZOVNIH PROGRAMA GONG-a.

 U prijavi priložite motivacijsko pismo u kojem ćete obrazložiti svoju motivaciju za  posao te životopis i dokumente iz kojih će biti vidljivo da udovoljavate uvjetima natječaja.

 Poziv na razgovor dobit će kandidati/kinje koji uđu u uži izbor.

 Radno mjesto ima probni rok u  trajanju od tri mjeseca, a zapošljavanje je na razdoblje od jedne godine uz mogućnost produljenja ovisno o novim projektima. Očekivana  plaća će biti dogovorena s kandidatom/kinjom ovisno o opsegu preuzimanja odgovornosti za provedbu projekata te prethodnom iskustvu i razini samostalnosti i odgovornosti u izvršavanju poslova, što znači da se može kretati u rasponu do 11.500,00 kn bruto. Očekivani početak radnog odnosa je 1.5.2017.

chevron-right