Pokrenuta “Obrazovna zviždaljka”

24. ožujka 2017.

Povodom Međunarodnog dana zviždača, GOOD Inicijativa, Centar za mirovne studije, GONG i Kuća ljudskih prava pozivaju sve građane i odgojno-obrazovne djelatnike na otvoreno upozoravanje na štetnosti politika i prakse u odgojno-obrazovnom sustavu.

Pred muralom na Kući ljudskih prava, koji je posvećen zviždačima Ivan Novosel iz Kuće ljudskih prava, Gordana Kovač Bluha učiteljica iz sindikata Preporod te Emina Bužinkić iz Centra za mirovne studije upozorili su na potrebu donošenja zakona o zaštiti zviždača i svih prijavitelja nepravilnosti. Ujedno je predstavljen i novi alat “Obrazovna zviždaljka” koja olakšava prokazivanje nepravilnosti u obrazovnom sustavu. Ovaj novi projekt GOOD Inicijative želi objedinjeno pratiti i analizirati procese koji se tiču odgojno-obrazovnog sustava, od obrazovnih politika do svakodnevnih praksi u obrazovnim institucijama te usporedo osnaživati odgojno-obrazovne djelatnike za podršku oblikovanju kreativnijeg i demokratskijeg odgoja i obrazovanja.

Obrazovna zviždaljka također pomaže razumjeti hrvatski odgojno-obrazovni sustav i njegove specifičnosti, i to one koje se odnose na pozitivne promjene u odnosu na potrebe njegovih ključnih dionika, kao i one koje se odnose na neuspjele reforme obrazovanja i političke prepreke promjenama u obrazovanju. Polazište ovoga alata razumijevanje je društvenih problema koje generira odgojno-obrazovni sustav, a neki od tih problema su: stvaranje demokratskog deficita uslijed nesustavnog građanskog odgoja i obrazovanja za demokraciju i političku pismenost, visoko centraliziran i hijerarhiziran sustav upravljanja te nekoherentnost u provedbi obrazovnih politika poput usvojene Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije.

 Pokazatelji koji vjerno ukazuju na političku nevoljkost za promjene u odgojno-obrazovnom sustavu jesu niz neuspjelih pokušaja reformei poput Hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja i zdravstvenog odgoja u škole, intervencija i zaustavljanje procesa Cjelovite kurikularne reforme, pri čemu je usvajanje kurikulumskog pristupa u obrazovanju samo jedna od dimenzija vrijedna pozornosti te otezanje s otvaranjem interkulturne škole u Vukovaru. Važno je naglasiti i prijetnju provedbi Strategije znanosti, obrazovanja i tehnologije od strane trenutne političke vlasti.

 Sve te inicijative koje su u svojoj viziji  težile gotovo paradigmatskim promjenama u hrvatskom obrazovnom sustavu obilježene su ideološkim prijeporima i nevoljkošću obrazovnih vlasti da daju konstruktivan odgovor i ulože u promjenu ozbiljno ugrožavajućeg društveno političkog konteksta.

 U tom istom sustavu, odgojno-obrazovni djelatnici i učenici vape za promjenama te o njima progovaraju sve više, a Obrazovna zviždaljka kao novi interaktivan online alat može im biti podrška u reagiranju i analizi javnih politika.

 Više o obrazovnoj zviždaljci možete pronaći na internetskoj stranici oz.goo.hr .

chevron-right