Interaktivna publikacija za edukatore, učitelje i mlade

09. prosinca 2016.

U suradnji Kurziva i GONG-a, razvijena je interaktivna online publikacija za razvoj medijske pismenosti koja se sastoji od teorijskog djela, pojmovnika, opisa vježbi i radnih listića za mlade. Nakon pilot faze tijekom koje učitelji i edukatori imaju prilike isprobati publikaciju i poslati svoje komentare i prijedloge, publikacija će biti i tiskana. Također, očekuje se kontinuirana nadogradnja vježbi i radnih listića svake godine materijalima koji nastanu kroz provedbu edukativnih aktivnosti.

Mediji su važan kanal informiranja i komunikacije između građana i tijela javne vlasti, te utječu na formiranje  javnog mnijenja i stavova. Stoga je medijska pismenost iznimno važna za osobni i socijalni razvoj, kao i za razvoj građanske kompetencije.

GONG redovito provodi Edukaciju za građansku pismenost s učiteljima te druge obrazovne programe s  mladima i odraslima, a upravo kroz obrazovne aktivnosti GONG-a i kroz suradnju s Kurzivom koji provodi programe obrazovanja mladih, nastala je online publikacija koju možete pronaći na ovoj stranici.

U kreiranju vježbi i radnih listića objavljenih u publikaciji sudjelovale su brojne stručnjakinje i stručnjaci iz škola, udruga i javnih institucija koji imaju iskustva s medijskim odgojem i obrazovanjem.

Edukatore i učitelje pozivamo da testiraju ovu publikaciju i jave nam svoje prijedloge i komentare vezane uz njenu korisnost u odgojno-obrazovnom radu.

Ideja je da nakon pilot faze testiranja publikacije ona bude nadograđena u 2017., ali će se redovite dopune raditi kontinuirano svake godine kako bi se prikupilo što više vježbi i materijala za razvoj medijske pismenosti.

Publikaciju najbolje opisuju riječi recenzenata: doc. dr. sc. Krešimira Krole sa Sveučilišta u Zadru i Tanje Carić, prof. sociologije koja radi u srednjoj školi u Puli.

Krešimir Krolo navodi: „Tekst obiluje suvremenim teorijskim perspektivama i primjerima koji edukatorima olakšavaju posao pripreme nastavnih cjelina i rasprave, istovremeno nudeći uvid u najnovija saznanja iz različitih znanstvenih disciplina koje se bave složenim aspektima odnosa medija i društva. „Čitanje između redaka“ rješava dva ključna elementa nužna za jasno i precizno razlikovanje medija, medijskih formi i medijskih sadržaja – osnovni pojmovnik medijskog polja u kombinaciji s kratkim i jasnim sažecima različitih teorijskih perspektiva, te primjere praktične primjene u procesu stvaranja medijskog sadržaja uz dodatak sinteze recentnih istraživanja, kako domaćih tako i inozemnih koja služe istovremeno i kao potkrjepa teorijskih opažanja, i kao materijal na osnovu kojih se grade vježbovni i praktični dio edukacije o medijima. Dodatna vrijednost priručnika leži i u činjenici što ne podliježe paternalističkim imperativima, lišavajući na taj način predavače i predavačice, ali i učenike i učenice moralističkog diskursa koji zna često biti prisutan u sličnim publikacijama. Korisnici ovog priručnika imaju pred sobom cjelovit i razrađen uradak na osnovu kojeg mogu znatno lakše organizirati i pripremiti nastavne cjeline iz područja medijske pismenosti, pri čemu valja naglasiti kako je stilski i sadržajno opremljen tako da nije ograničen samo na srednjoškolsku populaciju, već može poslužiti kao vrijedan izvor i za visokoškolsku naobrazbu i edukaciju potencijalnih predavača i nastavnika. U svakom slučaju riječ je o publikaciji koja je nasušno potrebna ne samo u okviru obrazovnog sustava, već i kao dokument koji bi trebao doprinijeti podizanju kvalitete komunikacije i kritičkog mišljenja u javnoj sferi hrvatskog društva uzimajući u obzir izazove pred kojima se trenutno nalazi.“

Tanja Carić navodi: Publikacija „Čitajmo između redaka – priručnik za razvoj medijske pismenosti“ u izdanju GONG-a i Kurziva zasigurno će postati redoviti priručnik mnogim nastavnicima medijske kulture i građanskog odgoja u srednjim školama. Ovaj priručnik pruža sve što je potrebno za izvođenje nastave, svaka tema obrađena je kroz teorijski dio, navode se korišteni izvori, daju se preporuke za daljnje istraživanje i ono što je najvažnije i najpotrebnije nastavnicima u nastavi, a  to su vježbe. Krajnji korisnici ovog priručnika, naši učenici, potpuno nespremni ulaze u svijet virtualne komunikacije i ne snalaze se sa brojnim problemima na koje nailaze. Priručnik je, i u teorijskom i praktičnom dijelu (vježbe), veliku pažnju posvetio brojnim problemima u medijima kojima su mladi svakodnevno izloženi. Priručnik cjelovito i sveobuhvatno pristupa svim medijskim temama, stoga bi trebao biti nezaobilazno štivo za sve koji rade s mladima. Visoka kvaliteta ovog priručnika nastala je ne samo zbog profesionalnih i stručnih autora, nego i zbog činjenice što je ovo plod dugotrajnih edukacija za učitelje i mlade. Autori priručnika  prikupili su  sva znanja, iskustva i prijedloge iz područja medijske pismenosti od svojih suradnika. To je vidljivo u cijelom tekstu, koji je izuzetno jasan, primjenjiv i prihvatljiv za izvođenje nastave.  Budući da se djeca i  mladi svakoga dana nalaze pred sve većim izazovima; razvoj komunikacijskih, medijskih  i digitalnih  kompetencija postao je nužnost, a ovaj priručnik ima potencijale da nam u tome uspješno pomogne.“

Izradu interaktivne on line publikacije financijski je podržao US Department of State - Alumni Engagement Innovation Fund kroz projekt Cornerstones for Media Literate Croatia.

Cjeloviti priručnik možete preuzeti ovdje.

chevron-right