Produkcija sadržaja o problemima i potrebama mladih

08. prosinca 2016.

Tijekom siječnja je u Zagrebu održana radionica za mlade o sudjelovanju u odlučivanju i mogućnostima korištenja Interneta za izražavanje potreba mladih.

GONG nastavlja redovito organizirati edukativne aktivnosti za učitelje i mlade.  19. siječnja 2017. u Zagrebu održana je pilot edukacija o aktivnom građanstvu koja će biti izrađena u suradnji s GOOD inicijativom za sustavno i kvalitetno uvođenje odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo te će biti dostupna i u online verziji.

Nakon uvodne edukacije održana je i radionica produkcije s ciljem podržavanja mladih u produkciji digitalnih sadržaja kojima će ukazivati na društvene probleme i potrebe mladih te time pozitivno utjecati da se glas mladih čuje u oblikovanju javnih politika koje utječu na život mladih. Ovaj put, osobito smo se bavili mobilnošću mladih.

chevron-right