U Rijeci održana edukacija iz medijske i političke pismenosti

24. studenoga 2016.

U suradnji s GOOD inicijativom, GONG je u lipnju u Rijeci organizirao stručno usavršavanje učitelja iz područja građanskog odgoja i obrazovanja

GONG redovito provodi Edukaciju za građansku pismenost s učiteljima i mladima, a ove godine sudjelovao je u suradnji s drugim organizacijama iz GOOD inicijative u stručnom usavršavanju učitelja za građanski odgoj i obrazovanje. GONG-ova Edukacija za građansku pismenost sastojala se od političke i medijske pismenosti.

Politička pismenost uključuje upoznavanje s temeljnim konceptima važnima za razumijevanje i analiziranje suvremenih političkih procesa na lokalnoj i nacionalnoj, ali i globalnoj razini.

Medijska pismenost iznimno je važna kao jedan od temeljnih  elemenata  građanske pismenosti.  Mediji su važan kanal informiranja  i važan akter suvremenih političkih procesa, komunikacije između građana i tijela javne vlasti, te utječu na formiranje  javnog mnijenja i stavova.

Značaj građanskog odgoja i obrazovanja koji uključuje i medijski odgoj, prepoznat je i u Gradu Rijeci. Prije provedbe edukacije, izrađen je i u Gradskoj vijećnici Grada Rijeke predstavljen za provođenje izvannastavne aktivnosti Građanskog odgoja i obrazovanja u osnovnim školama pod nazivom "Učenik građanin". 30 tema sadržanih u priručniku doprinosi razvoju građanske kompetencije učenika, a nekoliko doprinosi i medijskoj pismenosti, prije svega kritičkom čitanju internet portala, televizijskog sadržaja, te odgovornom korištenju društvenih mreža.

Priručnik "Učenik građanin" dostupan je na ovdje.

GONGovo program građanske i medijske pismenosti financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja za društveni razvoj te US Department of State - Alumni Engagement Innovation Fund.

chevron-right