Hoće li nova vlada zaustaviti udar na civilno društvo?

10. studenoga 2016.

U travnju 2016. godine, Vlada je Uredbom o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu donijela političku odluku o drastičnom rezanju sredstava civilnom društvu. Inicijativa za snažno civilno društvo otada je opetovano javno istupala i upozoravala javnost i vladajuće kako se drastičnim smanjenjem lutrijskih sredstava Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva za programe organizacija civilnog društva te Uredu za udruge Vlade RH za sufinanciranje projekata iz fondova Europske unije, ozbiljno ugrožava rad udruga koje se bave ranjivim društvenim skupinama, zaštitom okoliša, održivim življenjem, mladima, demokratizacijom i ljudskim pravima i sl. Usprkos svim nastojanjima Inicijative kojima se tražio dijalog te razlozi ovakvom drastičnom rezu, nikada nismo dobili odgovor na to zbog čega se rušio sustav potpore civilnom društvu.

Pola godine nakon donošenja ovakve odluke, sve štetne posljedice izlaze na vidjelo: udruge su prisiljene smanjiti broj usluga koje pružaju korisnicima, a sam broj korisnika je time smanjen; došlo je do brojnih otkaza i/ili značajnih smanjivanja plaća te radnih vremena osobama koje su vrijedno radile s korisnicima pružajući im podršku, besplatne pravne savjete, edukaciju, koje su informirale javnost i podizale svijest o važnim društvenim pitanjima, provodili društveno korisne kampanje, educirali mlade i/ili osobe koje su u riziku od društvenog isključenja, a neke su pak udruge ugasile sve svoje aktivnosti i svele se na volonterski rad pojedinaca. Pored smanjenja ili gašenja programskih aktivnosti organizacija, bilo kakav rast ili razvoj organizacija i njihovih programa koji imaju opću društvenu korist, u potpunosti je zaustavljen.

Iako je Vlada u travnju naglašavala kako će se preraspodjelom lutrijskih sredstava poboljšati podrška udrugama koje se bave najranjivijim društvenim skupinama, primjerice, osobama s invaliditetom, danas vidimo kako se to nije dogodilo jer su i te udruge, kao i ostale, prisiljene svesti svoje aktivnosti na minimum i otpuštati ljude. Tako ostaju otvorena pitanja: jesu li i kako su utrošena lutrijska sredstva koja su se oduzela razvoju civilnog društva, jesu li raspisani natječaji za ta sredstva te za koje su korisničke skupine sredstva utrošena?

Pored direktne štete koja je nastala po organizacije, njihove programe i korisnike koji su koristili usluge koje organizacije pružaju, smanjeni su kapaciteti za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije budući da je broj ljudi aktivnih u udrugama koji bi provodili EU projekte smanjen te je iznos sredstava za (obavezno) sufinanciranje takvih projekata također drastično srezan.

Zbog svih navedenih štetnih posljedica političkih odluka bivše Vlade, Inicijativa za snažno civilno društvo hitno traži:

  1. Povratak od 15% na stavku koja se odnosi na razvoj civilnog društva u Uredbi o kriterijima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću za 2017. godinu.
  2. Hitno konstituiranje Savjeta za razvoj civilnog društva čija je uloga savjetovati Vladu o javnim politikama pa tako i o Uredbi.
  3. Da se javnosti podastru podaci o tome jesu li i kako su utrošena sredstva iz prihoda od igara na sreću preraspodijeljena sa stavke razvoj civilnog društva, jesu li raspisani natječaji za ta sredstva te za koje su korisničke skupine sredstva utrošen.
chevron-right