Filantropija za ljudska prava

08. studenoga 2016.

Cilj projekta je jačanje sposobnosti organizacija civilnoga društva i promicanje poticajnog okruženja za sektor zaštite i promocije ljudskih prava.

Ovaj cilj će se ostvariti kroz realizaciju specifičnih ciljeva projekta:

(1) povećati kapacitete OCD-a za zaštitu ljudskih prava u razvoju odnosa povjerenja i suradnje s građanima i poslovnim sektorom;

(2) povećati razumijevanje problematike ljudskih prava i mogućnosti doprinosa njihovoj zaštiti među društveno odgovornim poduzećima, i

(3) razviti inovativne kanale komunikacije i mobilizacije resursa za zaštitu ljudskih prava između OCD-a, građana, medija i poslovnog sektora.

Projekt kombinira metode komparativne analize najboljih praksi i analize dionika s metodama participativnog planiranja, pilot primjene i evaluacije novih alata, posebno onih u domeni ICT alata, za prikupljanje donacija i komunikacije ljudskopravaških OCD-a s građanima i poslovnim sektorom, te edukacije i tehničku pomoć za poslovni sektor i OCD-e, novinare i urednike u svrhu povećanja kapaciteta za filantropsko djelovanje.

Projekt „Filantropija za ljudska prava“ financijski podržavaju Fondovi Europskog gospodarskog prostora i Kraljevine Norveške za organizacije civilnoga društva, čiji je provoditelj za Republiku Hrvatsku Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.

Filantropija za ljudska prava 1

chevron-right