Edukacija za građansku pismenost

07. listopada 2016.

Poziv zainteresiranim ravnateljima/icama i stručnim suradnicima/icama na edukaciju iz građanske pismenosti, s fokusom na demokratizaciju škola.

Za aktivno građansko sudjelovanje u demokratskim društvima važni su građanke i građani koji su razvili potrebne kompetencije, odnosno znanja, sposobnosti (vještine) i stavove. Te kompetencije se razvijaju tijekom cjelokupnog socijalizacijskog procesa, no posebno važnu ulogu u poticanju njihovog razvoja ima obrazovanje jer jedino može organizirano pridonositi učenju i izjednačavanju mogućnosti među mladima.

Budući da je građanska i socijalna kompetencija prepoznata kao jedna od ključnih kompetencija (2006/962/EC) važna za cjeloživotno učenje i snalaženje u društvu, veliki broj demokratskih država u svoje kurikulume primarnoga i sekundarnog obrazovanja ugradio je programe građanskoga, političkog ljudsko-pravaškog i globalnog obrazovanja čiji je glavni cilj poticanje razvoja građanskih kompetencija kod mladih ljudi. Zanemarivanje ovog područja u obrazovanju dovodi do negativnih posljedica na demokratsku političku kulturu.

GONG je tijekom protekle četiri godine organizirao neformalni program stručnog usavršavanja nastavnika/ica i učitelja/ica pod nazivom Edukacija za građansku pismenost koji je okupio stručnjake s Fakulteta političkih znanosti, Pravnog fakulteta u Zagrebu i iz GONG-a. S obzirom na složenost i kompleksnost suvremenih političkih procesa program je podijeljen u tri dijela tzv. modula: politička pismenost, EU pismenost i medijska pismenost. Tako koncipiran program, uz poučavanja o najvažnijim političkim pojmovima i procesima, uvažava činjenicu da su masovni mediji vrlo važan akter suvremenih političkih procesa, te da obučenost za njihovo kritičko razumijevanje zahtijeva pripremu i edukaciju. Dodatno, s obzirom da je Hrvatska članica Europske unije, poznavanje europskog konteksta i institucija važan je dio građanske pismenosti.

Do sada je program bio usmjeren na razvijanje kompetencija učitelja/ica i nastavnika/ca za poučavanje političke i ljudsko-pravne dimenzije građanskog odgoja i obrazovanja te je dodatna pažnja tijekom edukacije posvećena metodičko-didaktičkom pristupu i prilagodbi za poučavanje o tim temama tijekom nastave. Međutim, ovu godinu na uključivanje osobito pozivamo ravnatelje/ice i stručne suradnike/ice jer će dodatni fokus biti na demokratizaciji škole kako bi demokratska škola pripremala učenike za život u demokratskom i pluralističkom društvu. Ukupno trajanje edukacije je 50 sati, a sve sudionice i sudionici dobivaju Gongovu potvrdu o sudjelovanju.

Program financijski podržava Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva kroz program Centri znanja za društveni razvoj te US Department of State - Alumni Engagement Innovation Fund.

Prijaviti se možete na način da popunjenu prijavnicu dostavite do 20. listopada 2016. putem faksa: +385 (0) 1 4825 445 ili e-maila: martina@gong.hr.

chevron-right