Poziv za volontere

07. srpnja 2016.

GONG i Kuća ljudskih prava pozivaju osobe zainteresirane za volontiranje u područjima praćenja i analize medija, zaštite ljudskih prava te izgradnje demokracije i društvene solidarnosti da se prijave za program volontiranja.

Javni poziv za volontiranje u aktivnostima praćenja neprihvatljivog govora u medijima te zaštite ljudskih prava, demokracije i društvene solidarnosti

Volonterski angažman uključivao bi aktivnosti sukladno interesima i mogućnostima uključenih, između ostalog:

  • praćenje i analiza medija s fokusom na neprihvatljiv govor (govor mržnje i diskriminatorni govor) već od kolovoza 2016.;
  • sudjelovanje u organiziranju javnih događaja i edukacija;
  • sudjelovanje u pripremi javne komunikacije putem društvenih mreža i tradicionalnih medija;
  • analize web izvora, javnih politika, propisa i dokumenata;
  • praćenje pojedinih javnih politika na razini RH i  EU;
  • razvijanje organizacije i filantropije u RH i EU (donatorske kampanje i događaji, kulturni događaji);
  • razvijanje istraživačkih, organizacijskih i komunikacijskih vještina;
  • upoznavanje s radom institucija, organizacija i stručnjaka iz zemlje i svijeta;
  • pristup resursima za izradu seminarskih i diplomskih radova;
  • rad u ugodnom i poticajnom okruženju.

GONG i Kuća ljudskih prava osigurat će edukaciju, pripremu i mentorsku podršku tijekom  volonterskog angažmana. Osobama zainteresiranima za volontiranje osigurat će se uvodna edukacija 19. srpnja 2016. godine te mentorska podrška u uključivanju u volonterski angažman. Praćenje medija će početi već u kolovozu, a drugi oblici volonterskog angažmana od rujna 2016.

Volonteri/volonterke koji pokažu visok stupanj interesa i spremnosti na redoviti tjedni angažman te visoku razinu političke i informatičke pismenosti, motiviranosti i inicijative, moći će se uključiti i u jednogodišnji internship program GONG-a koji se već tradicionalno provodi svake godine i primarno uključuje društveno angažirane studentice i studente društveno-humanističkih fakulteta, za koje je to prilika da primijene znanja koja razvijaju tijekom studija.

Prijave trebaju sadržavati životopis i motivacijsko pismo s maksimalno 250 riječi, a treba ih poslati na gong@gong.hr s naznakom "Za volontiranje", najkasnije do 15. srpnja 2016.

chevron-right