Stav Europske komisije o lobiranju duhanske industrije

13. svibnja 2016.

Europska pučka pravobraniteljica Emily O`Reilly izrazila je snažno žaljenje zbog toga što je Europska komisija odlučila ne učiniti svoje dogovore s duhanskom industrijom transparentnijima u skladu sa smjernicama UN-a. Preporuka Pravobraniteljice je da Komisija proširi politiku transparentnosti Opće uprave za zdravlje na sve opće uprave tako da online objavljuje sve sastanke koje osoblje Komisije održi s lobistima iz duhanske industrije, čime bi se prihvatila realnost da duhanska industrija aktivno lobira više općih uprava kako bi promovirala svoje komercijalne interese.

Komisija je, u svojem mišljenju o preporuci Pravobraniteljice, ipak izjavila kako poštuje obveze koje ima prema Okvirnoj konvenciji o kontroli duhana (FCTC) koju je izdala Svjetska zdravstvena organizacija.

Međutim, smjernice WHO-a jasno ističu kako „sve grane vlasti“ potpadaju pod utjecaj FCTC.

Emily O`Reilly ističe: „Cijenim značajni rad koji je Junckerova Komisija učinila da bi poboljšala transparentnost lobiranja, kao i njene namjere za daljnjim poboljšanjima. Međutim ovo je propuštena prilika Junckerove Komisije da pokaže globalno vodstvo u području [reguliranja] duhanskih lobista. Prodijeva Komisija preuzela je vodeću ulogu u razvoju ove važne Konvencije UN-a. Nije dovoljno imati restriktivni pogled na ono što se očekuje od UN-ove Konvencije ili opravdavati nedostatak proaktivnosti na temelju toga da je minimum zakonskih obveza zadovoljen. Javno zdravlje zahtijeva najviše standarde. Učinkovito zadržavanje statusa quo znači da bi budući sastanci Komisijinih službenika s duhanskim lobistima mogli stvoriti nepovjerenje. Čini se da profinjenost globalnih lobističkih napora koje poduzimaju veliki duhanski [igrači] nastavlja biti podcjenjivana.“

Kada Pravobraniteljica dobije povratnu informaciju o podnesenoj pritužbi, sastavit će konačnu analizu slučaja.

Pozadina

Žalbu je pokrenula nevladina organizacija koja tvrdi da se Komisija nije pridržavala svojih obaveza koje proizlaze iz Okvirne konvencije o kontroli duhana Svjetske zdravstvene organizacije. Europska pravobraniteljica se složila, zaključivši da je pristup Komisije prema objavi sastanaka s duhanskim lobistima, uz iznimku Opće uprave za zdravlje, neadekvatan, nepouzdan i nezadovoljavajuć. Pravobraniteljica je također izrazila zabrinutost zbog otkrića da određeni sastanci održani s odvjetnicima koji predstavljaju duhansku industriju nisu smatrani sastancima čije svrha je bilo lobiranje.

U preporuci Pravobraniteljice objavljenoj u listopadu 2015., Pravobraniteljica je pozvala Komisiju da objavi online sve sastanke s duhanskim lobistima, ili njihovim zakonskim predstavnicima, kao i zapisnike tih sastanaka.

Pravobraniteljica je zauzela stajalište da su stranke Konvencije – što EU jest – obvezne poduzeti aktivne mjere da ograniče sastanke s duhanskom industrijom te da osiguraju transparentnost kada se ti sastanci dogode. Pravobraniteljica je također zauzela stajalište da bi sve Uprave koje se bave zakonodavstvom i područjima javnih politika povezanima s kontrolom duhana trebala implementirati iste mjere transparentnosti kao i Opća uprava za zdravlje.  Pravobraniteljica je također pozvala ostale institucije i agencije EU-a povezane sa stvaranjem javnih politika da provedu mjere iz Konvencije Svjetske zdravstvene organizacije na svoje službenike.

Napomena urednika

Okvirna konvencija o kontroli duhana (FCTC) Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) stupila je na snagu 2005.

VODEĆA NAČELA Konvencije WHO-a – Članak 5.3

Načelo 1: Postoji fundamentalni i nepomirljivi konflikt između interesa duhanske industrije i interesa javnoga zdravlja.

13. Duhanska industrija proizvodi i promovira proizvod koji znanstveno dokazano stvara ovisnost, uzrokuje bolesti i smrt te izaziva razna društvena zla uključujući rastuće siromaštvo. Stoga, Stranke moraju zaštititi formulaciju i implementaciju zdravstvenih politika koje su namijenjene kontroli duhanske industrije od duhanske industrije u najvećoj mogućoj mjeri.

Načelo 2: Stranke, kada se odnose prema duhanskoj industriji ili prema onima koji promoviraju interese te industrije, moraju biti odgovorne i transparentne.

14. Stranke moraju osigurati da bilo koja interakcija s duhanskom industrijom o stvarima koje se tiču kontrole duhana ili javnog zdravlja mora biti odgovorna i transparentna.

Načelo 3: Stranke trebaju zahtijevati od duhanske industrije i onih koji rade na promoviranju interesa te industrije, da se ponašaju i djeluju na način koji je odgovoran i transparentan. 

15. Od duhanske industrije treba zahtijevati da dostavi Strankama informacije, kako bi ove smjernice mogle biti učinkovito provedene.

Načelo 4: Zbog činjenice da duhanski proizvodi uzrokuju smrtnost, duhanska industrija ne smije dobivati poticaje da osniva i obavlja svoje poslovanje.

16. Bilo koji preferencijalni tretman duhanske industrije bio bi u sukobu s politikom kontrole duhana.

Članak je prenesen s www.ombudsman.europa.eu, u prijevodu Mirele Radonjić.

chevron-right