Sačuvajmo hrvatski model podrške razvoju civilnog društva!

09. svibnja 2016.

Povodom usvajanja Odluke Vlade RH vezane za preraspodjelu novčanih sredstva unutar dijela prihoda od igara na sreću za 2016. godinu, pozivamo Vladu RH da razmotri sljedeće činjenice i stavove:

Uspostavljen institucionalni model razvoja civilnog društva kao i sustav financiranja organizacija civilnoga društva u Republici Hrvatskoj, dobar je primjer i uzor u kvalitetnoj i transparentnoj  izgradnji sustava podrške razvoju civilnog društva, koji je prepoznat u zemljama u tranziciji u susjedstvu, ali i šire na području Euromediterana. Brojne su strane delegacije učile iz naše prakse i postignuća te koristile naš primjer za izgradnju i unaprjeđivanje podrške razvoju civilnoga društva  u svojim zemljama. Važnu ulogu u tom procesu imaju Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske, Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva i Savjet za razvoj civilnog društva, koji su ujedno i temelj našeg ugleda i kredibiliteta u međunarodnoj zajednici kada je riječ o demokratskim dosezima razvoja civilnoga društva.

Republika Hrvatska zadnjih desetak godina sustavno radi na poboljšavanju i transparentnosti dodjele javnih sredstava udrugama primjenjujući model suradnje između donositelja odluka i organizacija civilnoga društva. Promjena raspodjele iz sredstava igara na sreću, a koja je usvojena bez temeljite procjene učinka i utjecaja za svako pojedino područje, praksa je koja dugoročno neće doprinijeti kvaliteti rada udruga ili poboljšanju statusa najugroženijih u društvu, koji često ovise o uslugama koje pružaju udruge.

Organizacije civilnog društva koje rade na demokratizaciji i razvoju civilnoga društva upravo su one koje predvode brojne procese  suvremenih inovativnih društvenih rješenja i vrlo često upravo one daju podršku organizacijama koje djeluju u najrazličitijim društvenim područjima (obrazuju, savjetuju, pomažu u pripremi i provedbi projekata iz domaćih i EU fondova). Smanjenjem sredstava ozbiljno se ugrožava ne samo mreža potpore već i djelovanje i opstanak brojnih organizacija koje pružaju direktne socijalne usluge najranjivijim skupinama u društvu.

Paušalna procjena smanjenja sredstava u bilo kojem programskom području bez procjene njihovog doprinosa demokratizaciji, poštivanju ljudskih prava, socijalnoj koheziji, neformalnom obrazovanju, ukupnom poboljšanju kvalitete života i doprinosu mjerama iz nacionalnih strategija, ugrozit će međusektorsku suradnju i sinergiju, u koju se ulagalo godinama, iz najrazličitijih izvora financiranja, a koja je do sada urodila brojnim pozitivnim promjenama prema održivijem društvenom i gospodarskom razvoju.

Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo vanjskih poslova, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava samo su neka od tijela državne uprave koja dugi niz godina aktivno koriste resurse udruga koje rade na razvoju civilnoga društva, bilo u kreiranju javnih politika, praćenju provedbe pojedinih programa podrške iz EU, partnerskim projektima i dr. Udruge daju svoj volonterski doprinos stručnim znanjima, vremenom i entuzijazmom (npr. prve project ficheve i Upute za podnositelje projektnih prijedloga su pisali stručnjaci iz civilnog sektora). Primjer strategija u kojima su ključnu ulogu odigrali stručnjaci iz udruga u poticanju donošenja razvojnih dokumenata i aktivnom sudjelovanju u izradi su Nacionalna strategija borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske, Nacionalna strategija za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva u RH, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o volonterstvu, Nacionalni program za razvoj volonterstva, Nacionalni program za mlade, Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva, Obiteljski zakon i još brojni drugi.

Tijekom svih ovih godina, udruge su aktivno podržavale uvođenje sustava transparentne dodjele financijske podrške iz javnih sredstava i uvijek su spremne doprinijeti poboljšanju sustava dodjele. Uz podršku Nacionalne zaklade je pokrenut decentraliziran model financiranja razvoja civilnog društva u okviru kojega se provodi i terensko praćenje provedbe dijela projekata financiranih javnim novcem, što predstavlja ključni element mjerenja socijalnog i ekonomskog utjecaja rada udruga. Zagovaramo i sudjelovat ćemo u otvorenom dijalogu i procjeni učinka organizacija civilnoga društva i kvaliteti rada organizacija te konkretnog utjecaja na poboljšanju kvalitete življenja u zajednicama i stanja za najranjivije skupine.

Razvijeno civilno društvo odlika je svih demokratski i ekonomski razvijenih društava. Ishitrene i nedovoljno utemeljene odluke mogu dugoročno narušiti ili u nekim slučajevima u potpunosti izbrisati mehanizme i procedure koje su se gradile godinama. Usvojeni model raspodjele sredstava izravno će utjecati na održivost rada malih lokalnih udruga koje aktivno doprinose rješavanju lokalno prepoznatih problema i razvoju svojih zajednica.

U vrijeme visoke nezaposlenosti, ne treba zaboraviti da udruge zapošljavaju značajan broj ljudi, uključujući i one u nepovoljnom položaju koji su teško zapošljivi. Udruge raspolažu znanjima i vještinama u pripremi projektnih prijedloga te u potpunosti apsorbiraju sredstva Europskih fondova namijenjena za njihove projekte, ali i sudjeluju u partnerskim projektima s jedinicima lokalne samouprave i drugim javnim institucijama.

Apeliramo na Vladu Republike Hrvatske da u strateškim odlukama povezanima s razvojem civilnog društva poštuje izgrađen model podrške razvoju civilnog društva i uspostavljene institucije Vladinog ureda za udruge, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Savjeta za razvoj civilnog društva. Također, Vladu Republike Hrvatske pozivamo da poštuje demokratske procedure parlamentarne rasprave, javnog dijaloga te argumentiranog oblikovanja i donošenja javnih politika i ne donosi odluke koje su u suprotnosti s temeljnim načelima i dobrim praksama društvenog razvoja na razini EU i Vijeća Europe.

 

Organizacije civilnog društva koje podržavaju apel:

 1. Udruga za razvoj civilnog društva SMART, Rijeka
 2. Volonterski centar Osijek
 3. Autonomni centar - ACT, Čakovec
 4. Centar za civilne inicijative -CCI, Zagreb
 5. Udruga "MI"; Split
 6. Volonterski centar Zagreb
 7. Udruga HVIDR-a Karlovac
 8. Udruga obitelji djece s autizmom "DAR" iz Osijeka
 9. Zajednica udruga HVIDR-a Karlovačke županije
 10. Udruga Milosrđe - centar za beskućnike
 11. Udruga slijepih Međimurske županije, Čakovec
 12. Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom „RADOST“ Ogulin
 13. Slagalica - Zaklada za razvoj lokalne zajednice, Osijek
 14. ODRAZ - Održivi razvoj zajednice, Zagreb
 15. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima daje podršku, Vukovar
 16. Udruga invalida kvarnerskih otoka
 17. Udruga za unaprjeđenje duševnog zdravlja "Vrapčići", Slavonski Brod
 18. Povijesna postrojba "Karlovački počasni vod ZNG-91.
 19. Udruga 'Ad Hoc'
 20. Udruga za prevenciju socijalno patološkog ponašanja mladih "PREVENCIJA", Nova Gradiška
 21. Informativno pravni centar, Slavonski Brod
 22. Hrvatski Crveni križ- Gradsko društvo Crvenog križa Pula
 23. Roditelji u akciji - RODA
 24. UDRUGA SLIJEPIH LIČKO - SENJSKE ŽUPANIJE
 25. Brodsko ekološko društvo-BED
 26. UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE PORTIĆ
 27. Udruga slijepih Karlovačke županije
 28. Udruga za ljudska prava i građansku participaciju "PaRiter"
 29. Mreža udruga Zagor, Zabok
 30. Hrvatska mreža za ruralni razvoj
 31. SOS telefon - grad Rijeka, udruga za pomoć žrtvama nasilja
 32. Centar za poduzetništvo, Osijek
 33. Iskra- Centra za edukaciju i savjetovanje Udruga za promicanje i zaštitu ljudskih prava "SMS - sve možeš sam"
 34. Nansen dijalog centar, Osijek
 35. Agencija Lokalne demokracije, Osijek
 36. Dokumentacijsko memorijalni centar hrvatskih branitelja Karlovačke županije
 37. Centar za promicanje kvalitetnog života "Labirint"
 38. LAG Mentorides
 39. Udruga HVIDR-a Bjelovar
 40. Zajednica udruga i članova HVIDR-a Bjelovarsko-bilogorske županije
 41. CEDRA Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj
 42. UDRUGA ZA OSOBE S INTELEKTUALNIM TEŠKOĆAMA “JAGLAC“ ORAHOVICA
 43. LAG KRKA
 44. Sindikat biciklista
 45. Udruga Žmergo, Opatija
 46. Pleternički čoraci, Pleternica
 47. Udruga Delta Rijeka
 48. Udruga Ri Rock
 49. Udruga za mlade Alfa Albona Labin
 50. Lokalna akcijska grupa Posavina, Brodski Stupnik
 51. LAG Izvor, Ludbreg
 52. Nezavisna udruga mladih, Leopoglava
 53. Udruga SNAGA KULTURE-Osijek
 54. Hrvatska udruga leukemija i limfomi, podružnica Slavonski Brod
 55. Udruga „Zavičajno društvo Stari Slatinik“, Stari Slatinik
 56. Udruga PLANTaža, Erdut
 57. "Sunce" Drustvo za psiholosku pomoc, Osijek
 58. Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji BARANJSKI LEPTIRIĆI
 59. Konjički klub "Eohippus"
 60. Centar za održivi razvoj GIS tehnologijama (CROGIS), Split
 61. Udruga nacionalnih manjina Republike Hrvatske INICIJATIVA ODRŽIVOG ŽIVOTA iz Vukovara
 62. Udruga „Atelier Artist“, Višnjevac
 63. Organizacija za građanske inicijative, Osijek
 64. Bebrinska udruga mladih, Bebrina
 65. Udruga žena Vukovar
 66. Mirovna grupa Oaza, Beli Manastir
 67. Nansen dijalog centar, Osijek
 68. Agencija Lokalne demokracije, Osijek
 69. Koordinacija braniteljskih udruga Karlovačke županije
 70. Udruga braniteljskih zadruga Karlovačke županije
 71. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava - Osijek
 72. Start-up Udruga za poticanje poduzetništva i zapošljavanje mladih ljudi Fažana
 73. Društvo za promicanje kulture življenja Zvono uz Kupu
 74. Planinska družina - civilna udruga za očuvanje povijesno-kulturnih i prirodnih znamenitosti Prigorja
 75. Udruga Kreativni kolektiv Kombinat
 76. Udruga A.na.nas.
 77. Projekt građanske demokratske inicijative PGDI, Beli Manastir
 78. Udruga „Bijela Golubica“, Vukovar
 79. Udruga Zajedno za zajednicu, Dalj
 80. Udruga djece i mladih s poteškoćama u razvoju "Zvono", Belišće
 81. Volonterski centar Slavonski Brod
 82. Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ", Ivanić Grad
 83. Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture - KVARK, Križevci
 84. Udruga Roma "Korak po korak", Koprivnica
 85. Koprivnička inicijativa volontera i aktivista, Koprivnica
 86.  Hrvatska mreža volonterskih centara
 87. Rukometni klub Donji Andrijevci
 88. Autoklub „Polet“ Vukovar
 89. “MI” Udruga roditelja djece I osoba s poteškoćama u razvoju, Požega
 90. PRONI Centar za socijalno podučavanje
 91. Udruga za promicanje kulture i umjetnosti "Mamuze", Koprivnica
 92. Udruga Projekt centar Borovo
 93. SLAMA - udruga za poticanje umjetničke svijesti u društvu, Osijek
 94. Panon institut za strateške studije Osijek
 95. Centar za odrŽivi razvoj "Gerbin", Lubenice
 96. Udruga Nemesis
 97. Udruga za lokalni razvoj "Turbina promjena" Karlovac
 98. SAZRI – Udruga za pružanje podrške i pomoći akademskoj zajednici Rijeke
 99. Mali i veliki - Udruga za unapređenje kvalitete života djece, mladih i obitelji
 100. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu (HILS), Osijek
 101. Centar za istraživanje, edukaciju i promicanje ravnopravnosti spolova ŽAR, Vukovar
 102. MUH Matica umirovljenika Grada Osijeka
 103. Udruga za scenske umjetnosti Prostor Plus
 104. ROMSKA ZAJEDNICA "ROMSKA NADA" CRIKVENICA
 105. Udruga za prevenciju, rehabilitaciju i resocijalizaciju liječenih ovisnika o drogama Pula
 106. NEOS - Centar kreativnog razvoja
 107. Lezbijska organizacija Rijeka "LORI"
 108. Udruga ZUM, Pula
 109. Društvo za zaštitu životinja Rijeka
 110. Udruga barmena Istarske županije
 111. Udruga Branitelja prosvjetnih djelatnika Karlovačke županije
 112. Prvi mješoviti pjevački zbor hrvatskih branitelja Petar Svačić
 113. Hrvatska škola Outward Bound
 114. Udruga Agencija Lokalne Demokracije Brtonigla
 115. Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Pegaz Rijeka
 116. Avadhuta - udruga za promicanje multikulturalnosti i zdravih stilova života Karlovac
 117. Udruga Volim Beli, Cres
 118. Udruga Terra, Rijeka
 119. Udruga za osmišljavanje slobodnog vremena djece, adolescenata i odraslih "KORACI"
 120. UDRUGA ZA PROMICANJE DOBROBITI DJECE PORTIĆ
 121. Udruga slijepih Karlovačke županije
 122. Udruga za razvoj civilnog društva „Pokretač“
 123. "OSMICA" društvo za planinarenje, istraživanje i očuvanje prirodoslovnih vrijednosti Karlovac
 124. Udruga Gačanka Otočac
 125. Društvo prijatelja Waldorfske pedagogije Rijeka
 126. Zelena Istra
 127. Centar za participaciju žena u društvenom životu Rijeka
 128. Lokalna akcijska grupa Vallis Colapis
 129. Udruga žena "NIT" Korenica
 130. Planinarsko društvo "MRSINJ" Korenica
 131. Gradsko društvo Crvenog križa Labin
 132. Kulturno-umjetničku udrugu Akt Opatija
 133. Udruga Suncokret – Pula
 134. Društvo povjesničara umjetnosti RIJEKE
 135. Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
 136. Zelena mreža aktivističkih grupa (Z.M.A.G.)
 137. Volonterski centar Istra
 138. Udruga ...i djeci s ljubavlju
 139. Društvo za istraživanje, zaštitu i promociju geološke baštine "Petris"
 140. Humanitarna udruga Bura
 141. Centar tehničke kulture Rijeka
 142. LEADER mreža Hrvatske
 143. Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije
 144. UDRUGA CEREBRALNE PARALIZE ISTARSKE ŽUPANIJE
 145. Udruga mažoretkinja "Korak po korak " Vrbovsko
 146. ACT Grupa, Čakovec
 147. Platforma za Društveni centar Čakovec
 148. Udruga Zora, Čakovec
 149. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Međimurja - HDLUM, Čakovec
 150. Međimurska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu - MURID, Čakovec
 151. Centar za mlade - CeZaM, Čakovec
 152. Udruga za audiovizualnu i multimedijsku kulturu - Multimedij, Čakovec
 153. Udruga mladih Varaždinski underground klub - V.U.K., Varaždin
 154. Udruga HGF, Zabok
 155. Zagorski centar urbane kulture Regenerator, Zabok
 156. Udruga Mraz, Zabok
 157. Društvo multiple skleroze Krapinsko-zagorske županije, Zabok
 158. Građanska organizacija za kulturu - GOKUL, Zabok
 159. Udruga distrofičara Krapina
 160. Udruga za održivi razvoj Hrvatske - UZOR Hrvatske, Koprivnica
 161. Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ "Znam"
 162. Udruga Sfera, Čakovec
 163. Ekološka udruga "Franjo Košćec", Varaždin
 164. Udruga "Varaždinski biciklisti", Varaždin
 165. Udruga žena "Hera", Križevci
 166. Udruga žena Gora-Sibić
 167. AGRAM Atletski klub osoba s invaliditetom, Zagreb
 168. CROSOL – Platforma za međunarodnu građansku solidarnost Hrvatske
 169. 4 GRADA DRAGODID, Šapjane
 170. DŠR Aktivan život
 171. Udruga Centar za kulturu dijaloga, Rijeka
 172. Udruga Šarolija, Rijeka
 173. Sirius - centar za psihološko savjetovanje, edukaciju i istraživanje
 174. Lokalna akcijska grupa "Terra liburna"
 175. Pučko otvoreno učilište Varaždin
 176. Agencija lokalne demokracije Sisak
 177. Hrvatsko društvo za celijakiju
 178. LAG "Međimurski doli i bregi"
 179. Organizacija za građanske inicijative OGI, Osijek
 180. Udruga za skrb djece s posebnim zdravstvenim potrebama 3L
 181. Organizacija mladih Status M, Zagreb
 182. CARPE DIEM udruga za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih potencijala djece, mladih i odraslih, Karlovac
 183. Društvo naša djeca Pazin
 184. CESI, Zagreb
 185. Mreža mladih Hrvatske, Zagreb
 186. LAG Mareta, otok Ugljan
 187. Udruga Breza  Krnjak
 188. Centar za podršku roditeljstvu "Rastimo zajedno"
 189. Udruga Veliki mali čovjek
 190. ISKORAK
 191. Češka beseda Virovitica
 192. KONJIČKI KLUB ZRINSKI Čakovec
 193. Društvo Naša djeca Ozalj
 194. KLUB ŽENA POKUPSKO
 195. Hrvatski savez za rijetke bolesti
 196. Lokalna akcijska grupa ''LAG 5'' Orebić
 197. LAG MOSLAVINA
 198. Lag Frankopan
 199. LAG Gorski kotar
 200. Udruga O.A.ZA.
 201. Hrvatsko društvo za celijakiju
 202. Klub za ekspedicionizam i kulturu Zagreb
 203. KUD VEDAR OSMIJEH
 204. S.O.S. – savjetovanje, osnaživanje, suradnja Virovitica
 205. UDRUGA LJUDSKO DOSTOJANSTVO Zagreb
 206. “Izviđačka družba“ Zagreb
 207. Vijeće planinki i skauta Hrvatske
 208. Udruga Vestigium Zagreb
 209. Hrvatska zajednica laringektomiranih
 210. CERANEO – Centar za razvoj neprofitnih organizacija
 211. Informativno-pravni centar ruskih sunarodnjaka u Hrvatskoj
 212. Pan, udruga za zaštitu okoliša i prirode iz Karlovca
 213. Savez za pravedno društvo Bjelovar
 214. LAG PODRAVINA
 215. Savez udruga Operacija grad
 216. Krugovi, Centar za edukaciju, savjetovanje i humanitrano djelovanje
 217. Regionalni razvojni edukacijski centar "Primus Fortissimus" (RREC)
 218. Udrugu Croglobal Zagreb
 219. Lokalna Akcijska Grupa (LAG) Slavonska Ravnica
 220. CRVENI KRIŽ SLATINA
 221. Udruga Srma
 222. Udruga za zaštitu i promicanje mentalnog zdravlja Svitanje
 223. Rehabilitacijski centar za stres i traumu, Zagreb
 224. KA-MATRIX - udruga za društveni razvoj (Karlovac)
 225. Krila – terapijsko jahanje
 226. Centar za građanske inicijative Poreč
 227. Prijatelji životinja
 228. UDRUGA HRVATSKIH BRANITELJA LIJEČENIH OD POSTTRAUMATSKOG STRESNOG POREMEĆAJA GRADA ZAGREBA
 229. LAG Kvarnerski otoci
 230. SKI KLUB POKUPSKO
 231. UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE POKUPSKO
 232. HIMRA Hrvatska info mreža ruralnih animatora
 233. Udruga „Krila ljubavi“
 234. Hrabri telefon
 235. Pučko otvoreno učilište Korak po korak
 236. Udruga za očuvanje kulturne i prirodne baštine ZORA - Prilišće 1925
 237. Udruga Paviljon Katzler 1897 , Karlovac
 238. Udruga Filmaktiv
 239. Udruga gluhoslijepih osoba Grada Zagreba
 240. Društvo "Naša djeca" Maksimir
 241. Koalicija udruga u zdravstvu
 242. KONTEJNER | biro suvremene umjetničke prakse
 243. DEBRA Hrvatska
 244. Splitsko dijabetičko društvo
 245. Poticaj udruga za poticanje kvalitetnog razvoja djece i mladih
 246. Virovitičke mažoretkinje
 247. Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota (IKS) Petrinja
 248. ZAKLADA ZAJEDNIČKI PUT
 249. Regionalna zaklada za lokalni razvoj Zamah
 250. Pogrebno društvo Ozalj
 251. Pravo na grad
 252. Udruga za promicanje projektne kulture EU klub
 253. Udruga za osnaživanje ženskog identiteta i kreativnog potencijala žena
 254. Grad Jastrebarsko
 255. Udruga roditelja djece i osoba s invaliditetom "Mali princ" Ivanić Grad
 256. Promjena udruga za promicanje zdravlja i zdravog načina života 
 257. Hrvatski pravni centar
 258. Centar za mladež Zaprešić
 259. Udruga Mažoretkinje Dubrovčan
 260. Planinska družina - civilna udruga za očuvanje povijesno-kulturnih i prirodnih znamenitosti Prigorja
 261. Maškarana udruga "Zmešani Volosko"
 262. Kumpanija Kosirići Tinjan
 263. Udruga SFERA
 264. Udruga za pomoć beskućnicima i ostalim socijalno ugroženima "RCCG Dom nade" Zagreb
 265. Krijesnica - udruga za pomoć djeci i obiteljima
 266. Ženska soba - Centar za seksualna prava
 267. Zeleni klik
 268. Europska mladež
 269. Udruga za rijetke bolesti "Tarlovljeve ciste" Slavonski Brod
 270. Udruge studenata socijalne pedagogije-Pupovci
 271. Taekwondo klub Ozalj
 272. Udruga za razvoj civilnog društva Bonsai
 273. Udruga za promicanje održivog načina življenja "Gredica" Varaždin
 274. Udruga mladih ORLANDO, Dubrovnik
 275. Udruga ZvoniMir, Knin
 276. Udruga mladih ''Mladi u EU'', Šibenik
 277. Udruga "Kadulja", Split
 278. Udruga Buđenje, Šolta
 279. Platforma Doma mladih, Split
 280. Info zona Split
 281. Žene kosovske doline, Biskupija
 282. Udruga za promicanje ekološke proizvodnje hrane, zaštite okoliša i održivog razvoja "Eko-Zadar"
 283. Moje dijete, Solin
 284. Liga za prevenciju ovisnosti, Split
 285. Art radionica Lazareti, Dubrovnik
 286. Cluster za eko-socijalne inovacije i razvoj CEDRA Split
 287. Cluster za eko-socijalne inovacije i razvoj CEDRA Hrvatska
 288. Domine, organizacija za promicanje ženskih prava, Split
 289. Ekološka udruga „Krka“ Knin
 290. DEŠA – Dubrovnik
 291. Udruga Dubrovačka naranča
 292. Udruga osoba s invaliditetom "Sveti Bartolomej" Knin
 293. Udruga održivi otok, Jelsa
 294. Ženska grupa Karlovac "Korak"
 295. Lag Sjeverna Bilogora
 296. Razvojna udruga Ludbreg
 297. Centar za promicanje kvalitetnog života "Labirint"
 298. Institut za razvoj obrazovanja (IRO)
 299. Udruga Plavi telefon
 300. Volonterski centar Zadar
 301. Udruga socijalnih radnika Zadar
 302. Udruga "Igra" za pružanje rehabilitacijsko-edukacijske i psiho-socijalno-pedagoške pomoći
 303. "PRO VITA 4+", Slatina
 304. Udruga ROM (Romska organizacija mladih), Zagreb
 305. Centar za podršku i razvoj civilnog društva "DELFIN", Pakrac
 306. Ženska udruga "IZVOR", Tenja
 307. Udruga uzgajivača slavonsko-srijemskog podolskog goveda (UUSSP)
 308. Udruga Enas , Slavonski Brod
 309. Udruga žena Romkinja „Romsko srce", Jagodnjak
 310. ČEŠKA BESEDA BJELIŠEVAC
 311. Udruga"Cuccium", Ilok
 312. Udruga za razvoj i unapređenje pomagala i kvalitete življenja osoba s invaliditetom RH
 313. Multimedijalni centar STUB-KLUB Donja Stubica
 314. Kulturna udruga Pokret plus, Čakovec
 315. Zaštitarsko-ekološka udruga Senjar, Donja Dubrava
 316. Doniralica, Zagreb
 317. Kulturni centar mladih, Kutina
 318. Mladi za Marof, Novi Marof
 319. Ronilački klub Geronimo, Zagreb
 320. Ludbreška udruga mladih entuzijasta
 321. LAG Baranja
 322. Udruga za kreativni razvoj Slap Osijek
 323. Udruga za zaštitu životinja "Sedma od Devet"
 324. Savez udruga Klubtura
 325. Centar za dramsku umjetnost
 326. Što, kako i za koga
 327. Restart
 328. Umjetnička organizacija Bezimeno autorsko društvo (BADco.)
 329. Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja
 330. "Labin Art Express XXI"
 331. Udruga Skribonauti
 332. S.K.U.P. - Sinjski kulturni urbani pokret
 333. Umjetnička organizacija Grupa Kugla
 334. Udruga Vibra
 335. Udruga kultura i edukacija
 336. Udruga Domino
 337. Udruga Kulturtreger
 338. KURZIV - Platforma za pitanja kulture, medija i društva
 339. Udruga za kulturu i sport Pozitivna sila
 340. K.V.A.R.K. Križevci
 341. LIKOVNA UDRUGA „LIKA“
 342. Udruga Biserna dolina Grešćevina , Varaždinske Toplice
 343. UDRUGA ZA PROMICANJE POTREBA DJECE I MLADIH "SMIJEŠAK ZA SVE"
 344. Lokalna akcijska grupa ''Una''
 345. Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Naša dica", Kaštela
 346. Šibenska udruga mladih
 347. Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID), Zagreb
 348. Udruženja „Djeca prva“ Zagreb
 349. Udruga za prevenciju karijesa Zagrebačke županije
 350. Udruga za rad s mladima Breza
 351. Udruga mladih Krik Slatina
 352. Udruga ekološki osviještenih umjetnika Arteco
 353. Udruga PET PLUS Zagreb
chevron-right