Javni poziv za volontiranje

26. travnja 2016.

GONG i Kuća ljudskih prava pozivaju osobe zainteresirane za volontiranje u područjima zaštite ljudskih prava, demokracije i društvene solidarnosti da se prijave za program volontiranja.

Volonterski angažman uključivao bi aktivnosti sukladno interesima i mogućnostima uključenih, između ostalog:

-          sudjelovanje u organiziranju javnih događaja i edukacija;
-          sudjelovanje u pripremi javne komunikacije putem društvenih mreža i tradicionalnih medija;
-          analize web izvora, javnih politika, propisa i dokumenata;
-          praćenje javnih politika na razini RH i EU;
-          razvijanje istraživačkih, organizacijskih i komunikacijskih vještina;
-          upoznavanje s radom institucija, organizacija i stručnjaka iz zemlje i svijeta;
-          podlogu za izradu seminarskih i diplomskih radova;
-          rad u ugodnom i poticajnom okruženju.

GONG i Kuća ljudskih prava osigurat će edukaciju, pripremu i mentorsku podršku tijekom volonterskog angažmana. Osobama zainteresiranima za volontiranje osigurat će se uvodna edukacija koja će se održati u Kući ljudskih prava 9. svibnja 2016. godine (za one koji su iz drugih krajeva Hrvatske postoji opcija uključivanja u edukacije u Petrinji, Zadru, Šibeniku ili Vukovaru) te mentorska podrška u uključivanju u volonterski angažman.

Volonteri koji pokažu visok stupanj interesa i spremnosti na redoviti tjedni angažman te visoku razinu političke i informatičke pismenosti, motiviranosti i inicijative, moći će se uključiti i u jednogodišnji internship program GONG-a koji se sad već tradicionalno provodi svake godine i primarno uključuje društveno angažirane studentice i studente društveno-humanističkih fakulteta za koje je to prilika da primijene znanja koja razvijaju tijekom studija.

Prijave trebaju sadržavati životopis i motivacijsko pismo s maksimalno 250 riječi te ih treba poslati na gong@gong.hr s naznakom "Za volontiranje", najkasnije do 5. svibnja 2016.

chevron-right