Otvorena tribina Koalicije udruga u zdravstvu

18. travnja 2016.

Koalicija udruga u zdravstvu (KUZ) organizira otvorenu tribinu na temu "Što nam donosi najavljena reforma zdravstva" u srijedu, 20. travnja 2016. u 10,00 sati u Velikoj dvorani HND-a.

Organizacija tribine motivirana je objavom prijedloga Izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o osnovnom zdravstvenom osiguranju po hitnoj proceduri, jer su predložene Izmjene i dopune direktni napad na prava građana i jedno od najvažnijih javnih dobara - javno zdravstvo.

Na tribini će govoriti Nataša Škaričić, stručnjakinja za zdravstvenu politiku, Spomenka Abveršek, počasna predsjednica Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi, predstavnik Ureda Pučke pravobraniteljice, dr. med. Svetlana Antonini, radiologinja i Ivica Belina, predsjednik KUZ-a.  

Koalicija udruga u zdravstvu je neprofitna, nevladina i neovisna organizacija koja se bavi zaštitom prava i promicanjem obveza pacijenata u zdravstvenom sustavu, sigurnošću pacijenata te aktivnim uključivanjem pacijenata u kreiranje i provođenje javnih politika u zdravstvu. Koalicija okuplja 84 udruge pacijenata (oko 30 000 građana), kao krovna organizacija.

chevron-right