Pismo Papi povodom primanja premijera RH na audijenciju

06. travnja 2016.

Povodom primanja premijera RH Tihomira Oreškovića na audijenciju kod pape Franje, Inicijativa Dobrodošli! poslala je pismo Papi kako bi se zahvalila na senzibilizaciji javnosti za ljude koji bježe od ratova i nasilja te zatražila podršku u poticanju političke elite u Hrvatskoj da te poruke dobrodošlice izbjeglicama provede u djela. 

Inicijativa Dobrodošli! obratila se papi Franji s molbom da svojim autoritetom i u ime brojnih građana Hrvatske koji se protive žicama, izolacijama i militarizaciji humanitarne krize, u sklopu svojih mogućnosti uvjeri premijera Oreškovića da odustane od represivne politike i represivnih mjera prema izbjeglicama i da prekine patnju i rizike svih onih koji su u potrazi za sigurnošću.

U nastavku teksta donosimo pismo u cijelosti.

Poštovani papa Franjo,

povodom primanja premijera RH Tihomira Oreškovića na audijenciju, Inicijativa Dobrodošli! obraća Vam se kako bi se zahvalila na senzibilizaciji javnosti za ljude koji bježe od ratova i nasilja te zatražila podršku u poticanju političke elite u Hrvatskoj da te Vaše poruke provede u djela.

Iako je u posljednjih šest mjeseci većina čelnika Europe kapitulirala pred vlastitim neutemeljenim strahom, nedostatkom empatije i ljudskosti te izigrala vrijednosti na kojima je stvorena Europa, Inicijativa Dobrodošli!, kao i mnoge druge organizacije uvjerile su se i svjedoče da postoji i drugačija, solidarna i humana Europa! Volonteri, građani ove zemlje zabrinuti su jer ne žele pretvoriti Hrvatsku u zemlju koja izbjeglicama prijeti vojskom, koja militarizira izbjegličko pitanje, koja kriminalizira ljude i solidarnost te sramotno zatvara granice, a što je smjer u kojem su donesene recentne političke odluke. Iskustvo rata 90-tih, kao i prolaz izbjeglica kroz RH u 2015. demantira tumačenja prema kojima izbjeglice predstavljaju prijetnju nacionalnoj sigurnosti.

Inicijativa Dobrodošli! očekuje proaktivniju ulogu same Katoličke Crkve u Hrvatskoj i njenog duhovnog vodstva u zalaganju za pravo na život i slobodu izbjeglica i drugih prisilnih migranata koji dolaze u Hrvatsku i u druge europske zemlje. Od strane same Crkve u Hrvatskoj, osim pojedinačnih izdvojenih osoba i organizacija, do sada nismo uočili veći i bitan angažman da se u Godini Milosrđa vjernička pastva okrene ka ispunjenju jednog od tjelesnih djela milosrđa – „Putnika (stranca) primiti“. Ovim putem Inicijativa Dobrodošli! podsjeća i na Vašu izjavu prigodom posjeta izbjegličkom centru u Astalli kako „prazni samostani ne služe Crkvi da bi ih pretvorila u hotele i zarađivala novce. Prazni samostani nisu naši, već za Kristovo meso što su izbjeglice. Prazne samostane treba dati imigrantima.” Srednjovjekovne crkve i samostani bili su prva mjesta pružanja utočišta i zaštite na europskom tlu, te u skladu s tim Inicijativa Dobrodošli! očekuje i da se Crkva u Hrvatskoj aktivnije uključi u iznalaženje rješenja za alternativni smještaj izbjeglica. Stoga, Inicijativa poziva na aktivniju ulogu Crkve u Hrvatskoj u širenju radosne vijesti, na propovijedanju i poticanju na djela milosrđa koja smjeraju pomoći samim izbjeglicama, kao i na međuvjerski dijalog gdje se Crkva može i treba uključiti u suradnju s Islamskom zajednicom u Hrvatskoj po pitanju pomoći subraći u nevolji, poštujući načelo prava na život i slobodu za svaku osobu, neovisno o njegovoj ili njenoj vjeri i naciji.

Vaš prijedlog da svaka župa prihvati jednu izbjegličku obitelj još nije u našoj zemlji proveden u djelo, no on ima trajni značaj kao usmjerenje za miroljubivo djelovanje u izbjegličkoj krizi. Nažalost, politika premijera Oreškovića ne slijedi smjer koji se može čuti iz Vaših propovjedi. Stoga Vam se Inicijativa Dobrodošli! obraća da svojim autoritetom i u ime brojnih građana Hrvatske koji se protive žicama, izolacijama i militarizaciji humanitarne krize, u sklopu Vaših mogućnosti uvjerite premijera Oreškovića da odustane od represivne politike i represivnih mjera prema izbjeglicama i da prekine patnju i rizike svih onih koji su u potrazi za sigurnošću. Budite slobodni predložiti mu da se okrene izgradnji kvalitetnih životnih uvjeta i integracijskih mjera za sve one izbjeglice koje će nastaviti živjeti u Hrvatskoj te da napore uloži u stvaranje atmosfere dobrodošlice. I konačno, da se svi usmjerimo na zaustavljanje rata koji producira svo ovo zlo.

chevron-right