Hrvatski nogometni savez pao na ispitu – slijedi popravni

01. travnja 2016.

Hrvatski nogometni savez konačno je počeo na zahtjeve za pravom na pristup informacijama odgovarati poput obveznika Zakona o pravu na pristup informacijama. No, to ne znači da je dao odgovore na pitanja – zasad je uspio tek primijeniti pravi Zakon u pokušaju da odbije pristup informacijama.

Svega nekoliko dana nakon što je Povjerenica za informiranje dostavila rješenje kojim se uvažava GONG-ova žalba protiv Hrvatskog nogometnog saveza, GONG je zaprimio HNS-ovo rješenje o odbijanju upućenog zahtjeva. Izdavanje rješenja je pomak u dosadašnjoj praksi HNS-a jer time priznaju da prihvaćaju rješenje Povjerenice, koja HNS smatra obveznicima Zakona o pravu na pristup informacijama.

U rješenju [D1] kojim odbijaju zahtjev pozivaju se na Pravilnik o poslovnoj tajni HNS-a putem kojeg nastoje od javnosti skriti informacije o troškovima putovanja HNS-ovaca u Brazil i nejasne financijske okolnosti prijateljske utakmice odigrane s Argentinom. GONG će i ovom prilikom podnijeti žalbu Povjerenici i to zbog dva razloga. Prvi, čak i u slučaju pozivanja na poslovnu tajnu, tijela javne vlasti su, prethodno odbijanju zahtjeva, dužna provesti test razmjernosti i javnog interesa, što je HNS propustio učiniti. Drugi, HNS je tražene informacije „klasificirao“ internim pravilnikom naknadno, odnosno tek nakon što su one zatražene putem zahtjeva za pravom na pristup informacijama. Budući da pravilnik u trenutku zaprimanja zahtjeva nije bio na snazi, HNS se ne smije pozivati na njega prilikom odbijanja zahtjeva.

Zanimljivo je još jednom istaknuti da je HNS informacije „klasificirao“ tek nakon što su zaprimili zahtjev GONG-a.

chevron-right