HRT nema informacije o tijelima koja odlučuju o programu

25. ožujka 2016.

Spornu odluku HRT-a o cenzuriranju Montiranog procesa donijelo je tijelo za koje ne postoji akt o osnivanju, propisana nadležnost, članstvo niti zapisnici, proizlazi iz odgovora HRT-a na GONG-ov ZPPI upit, uz dodatnu napomenu HRT-a da ne zna gdje se te informacije nalaze.

Koristeći portal imamopravoznati.org, GONG je od HRT-a 21. ožujka zatražio sljedeće informacije:

1. Odluku, odnosno akt o osnivanju programskog kolegija (tijela na koje se referira priopćenje HRT od 16.03.2016.: „HRT prestaje prikazivati emisiju Montirani proces“)
2. Akt u kojem su specificirani djelokrug i ovlasti navedenog programskog kolegija
3. Popis članova/ica navedenog programskog kolegija
4. Zapisnik sastanka (sjednice) programskog kolegija na kojem su donesene odluka o neemitiranju "Montiranog procesa" u nedjelju 20.03.2016., te odluka o prestanku snimanja preostalih nastavaka “Montiranog procesa" predviđenih ugovorom.

Rješenjem s potpisom HRT-ove službenice za informiranje Janje Miličević odbacuje se GONG-ov zahtjev s obrazloženjem da je “Hrvatska radiotelevizija utvrdila da ne posjeduje tražene informacije te da nema saznanja gdje se iste nalaze“.

U obrazloženju se citira i definicija informacije kako ju propisuje Zakon o pravu na pristup informacijama: „Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.

Imajući u vidu baš tu i takvu definiciju, nije li nevjerojatno da HRT baš takvu informaciju nema? Nije li odluka kojom se cenzurira emisija i cijeli serijal koji je „u suprotnosti s misijom, vrijednostima i načelima HRT-a… „u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“? Ne bi li tako važna odluka trebala biti donesena na službenom sastanku tijela koje ima mandat donositi je? I ne bi li taj sastanak, s obzirom na važnost te odluke, trebao ima neki oblik „dokumenta, zapisa, dosjea“?

Na HRT-u su, čini se, na sva ova pitanja niječno odgovorili, pa ne preostaje ništa do li zaključiti da se javni medijski servis pretvara u News Bar.

chevron-right