Zatvaranje balkanske rute je kapitulacija Europske unije

24. ožujka 2016.

Odluka o zatvaranju balkanske rute za izbjeglice politička je, moralna i pravna kapitulacija Europske unije i dokaz da je politika "daleko od očiju, daleko od srca" snažnija od bilo  koje vladavine prava i međunarodnih obveza, poručili su u srijedu aktivisti inicijativa "Dobrodošli" i "Are You Syrious" te Centra za mirovne studije koji su se okupili na Trgu sv. Marka.

Toj političkoj, moralnoj i pravnoj kapitulaciji noćas su se brzometno priključile Slovenija, Srbija i Hrvatska čime je i naša država kao i čitava Europa izdala izbjeglice i sve svoje građane, javne službe koji su proteklih mjeseci pokazali solidarnost prema ljudima koji bježe od ratnih katastrofa, poručila je u ime inicijative Dobrodošli Marina Škrabalo.  

Unatoč toj solidarnosti, pokazalo se da je ovakav panični model rješavanja izbjegličke krize prevladao, ocijenila je Škrabalo dodavši da se nakon najnovije odluke više ne može govoriti o pravnom poretku i bilo kakvoj logici političkog odučivanja. 

Ovom odlukom EU i sve države na europskoj izbjegličkoj ruti dale su zeleno svjetlo za krijumčarenje ljudima, navela je Škrabalo dodajući da je za izbjeglice uveden model - tvrđava Europa. 

Asija Korbat iz inicijative Are You Syrious navela je kako po informacijama volontera krijumčari već obilaze kampove na grčko-makedonskoj granici i nude prijevoz za 2500 eura.

Zatvaranjem balkanske rute nije riješena izbjeglička kriza već se samo podigao zid da se onima koji žele u Europu oteža, rekao je Gordan Bosanac iz Centra za mirovne studije. 

Hrvatskog premijera treba upitati što će Hrvatska učiniti, što je učinila po pitanju zaustavljanja rata u Siriji te po pitanju da se ne osnažuje turska Vlada koja krši ljudska prava svojih građana, rekao je Bosanac ocijenivši da se Hrvatska pomalo uvukla u priču o militarizaciji balkanske rute.

Najavio je da će se u petak u 18 sati na Trgu sv. Marka održati mirni prosvjed protiv zatvaranja granica za izbjeglice i pozvao sve građane koji su pokazali solidarnost i humanizam da im se pridruže.

chevron-right