Zaštita građanskih prava u EU

16. ožujka 2016.

Odbor ministara Vijeća Europe 15. ožujka je održao debatu o izgradnji inkluzivnih društava i potrebi za kolektivnom akcijom protiv ekstremizma i ksenofobije. U tu svrhu, European Civic Forum i European Alternatives sastavili su zajednički izvještaj o stanju demokracije i zaštiti građanskih prava u EU čiji sažetak donosimo u nastavku.

Unija je zasnovana na vrijednostima poštivanja ljudskog dostojanstva, slobode, demokracije, jednakosti, vladavine prava i poštivanja ljudskih prava, uključujući prava manjina. Ove vrijednosti su zajedničke zemljama članicama u društvu u kojemu prevladavaju pluralizam, ne-diskriminacija, tolerancija, pravda, solidarnost i jednakopravnost muškaraca i žena.

Istaknuto mjesto među EU sporazumima zauzima Članak 2. Sporazuma o Europskoj Uniji, međutim postoji veliki jaz između prava koja EU jamči i njihovog provođenja. Nejasni zakoni, obespravljenost ili strah od ponavljanja mogu spriječiti ljude od upoznavanja sa svojim pravima i ostvarivanja istih.

Glavni odgovor EU u smjeru osiguravanja održavanja ovih vrijednosti sadržan je u članku 11. Sporazuma o Europskoj Uniji i njezinim mehanizmima za ohrabrivanje sudjelovanja građana u procesima razvoja javnih politika te u članku 7. koji omogućava Uniji da reagira na sustavne ugroze temeljnih vrijednosti od strane zemalja članica.

No, jasno je da ovi procesi nisu dovoljni. Alati za sudjelovanje često su slabi ili nepostojeći što građane EU lišava prilike da se uključe u rad EU, dok je malo vjerojatno da će članak 7. i njegovi pripremni procesi biti upotrijebljeni. Prijedlozi o premošćivanju ovog jaza i izgradnji EU nadzora zemalja članica koje krše temeljna prava i vrijednosti također se uvelike naslanjaju na tehnokratske ili političke odluke prije negoli na participaciju građana.

U zaključku ovog izvještaja, donosimo procjenu aktivnog građanstva i predlažemo radikalno preispitivanje načina na koji europske institucije uključuju građane u donošenje odluka i zaštitu ljudskih prava na razini EU. To uključuje:

- postavljanje građanskih prava i zajedničkog dobra u središte europskih politika;

- europske institucije, a naročito Komisiju, kao zaštitnika sporazuma koji će postati pokretačka sila u stvaranju djelatnijeg okružja za participaciju;

- izgradnju jasnog i strukturiranog okvira za kontinuiran dijalog s civilnim društvom;

- postavljanje poštivanja i promocije temeljnih vrijednosti Unije i europskih zahtjeva za demokracijom i vladavinom prava  kao načelo akcija institucija;

- uspostavljanje mehanizama i alata participacije kako bi se osigurala zaštita prava u svim državama članicama;

- zaštitu prava – uključujući pravo na participaciju – građana zemalja koje nisu članice.

Izvještaj „State of Democracy: towards citizen rights protection in the EU“, koji sadrži pregled postojećih mehanizama sudjelovanja građana, prijedloge za reforme i zaključak, možete preuzeti ovdje.

chevron-right