Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe

02. ožujka 2016.

Pregled financijskih izvještaja sudionika na parlamentarnim izborima, prema DIP-u, govori o tome da akteri nisu namjerno izbjegavali uplate nedopuštenih donacija u državni proračun, već se radilo o njihovom neznanju i neinformiranosti. No, nakon što je izvještaje obradilo Državno izborno povjerenstvo, loptica je sada na Državnom odvjetništvu.  U međuvremenu, javnosti može biti zanimljiva GONG-ova analiza cijene osvojenih mandata.

Političke stranke, neovisne liste i kandidati imali su obvezu podnijeti Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) i objaviti svoje financijske izvještaje što su na vrijeme napravile sve parlamentarne stranke osim zastupnika mađarske nacionalne manjine Šandora Juhasa. DIP je potom proveo formalni nadzor poštivanja Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe te objavio Izvješće o provedenom nadzoru u kojem navodi da će o utvrđenim povredama Zakona obavijestiti Državno odvjetništvo (DORH).

Najčešće kršenje Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe odnosio se na primanje donacija iz nedopuštenih izvora uglavnom od trgovačkih društava u kojima država ima udjela u vlasništvu. Stranke i kandidati su dužni takve donacije prijaviti DIP-u i uplatiti u državni proračun. U nastavku navodimo stranke i koalicije koje su sukladno DIP-u povrijedile Zakon.

Domoljubna koalicija

Od ukupno 7.318.114,15 kuna primljenih donacija, Domoljubna koalicija je iz nedopuštenih izvora primila 111.700,00 kuna ili 1,53% od ukupnog iznosa od čega je 65.000,00 prijavljeno DIP-u i uplaćeno u Državni proračun, a 46.700,00 nije prijavljeno DIP-u niti uplaćeno u Državni proračun.

Sporne donacije donirale su Jadranka d.d. iz Malog Lošinja u iznosu 30.000,00 kn u kojoj Republika Hrvatska ima vlasnički udjel 0,02% te SVPETRVS HOTELI d.d. u kojima Republika Hrvatska ima vlasnički udjel 4,48%.

Nakon završetka izborne promidžbe Domoljubna koalicija je primila 122.265,23 kn što je sukladno Zakonu vraćeno donatorima i uplaćeno u državni proračun.

HDSSB

Od ukupno 1.194.842,00 kn primljenih donacija, 10.000,00 kn primljeno je iz nedopuštenih izvora ili 0,84% od ukupnog iznosa.

Nedopuštena donacija odnosila se na donaciju tvrtke Opeka d.d. Osijek u kojoj Republika Hrvatska ima vlasnički udjel 0,21%. Donacija nije prijavljena DIP-u i nije vraćena u Državni proračun.

MOST

Od ukupno 337.518,75 kuna primljenih donacija iz nedopuštenih izvora primljeno 5.000,00 kn ili 1,48% od ukupnog iznosa.

Nedopuštena donacija uplaćena je od tvrtke Gorica d.o.o. iz Velike Gorice u iznosu od 5.000,00 u kojoj Republika Hrvatska ima vlasnički udjel 10,86%. Donacija nije prijavljena DIP-u i nije vraćena u Državni proračun.

MOST je nakon završetka izborne promidžbe primio 4.350,00 kn što je vraćeno donatorima i uplaćeno u Državni proračun.

Uspješna Hrvatska

Od ukupno 571.146,69 kn primljenih donacija iz 17.000,00 kn primljeno je iz nedopuštenih izvora ili 2,98% od ukupnog iznosa.

Nedopuštena donacija uplaćena je od strane tvrtke Coning d.d. Varaždin 17.000,00 kn u kojoj Republika Hrvatska ima vlasnički udjel 0,70%. Donacija nije prijavljena DIP-u i nije vraćena u Državni proračun.

Ukratko iz izvještaja

DIP zaključuje da namjera izbornih sudionika nije bila izbjegavanje uplate iznosa nedopuštenih donacija u državni proračun, već se radilo o njihovom neznanju i neinformiranosti o korištenju javno dostupnih registara ili evidencija u kojima se može provjeriti ima li, primjerice, Republika Hrvatska udjela u vlasničkoj strukturi pojedinog donatora. DIP je utvrdio značajan napredak u poštivanju odredbi Zakona o financiranju na izborima za zastupnike u Hrvatski sabor 2015. u odnosu na izbore za Hrvatski sabor 2011.

I dalje ostaje problematično, a na što je GONG u više navrata upozoravao, što se financijski izvještaji ne mogu pronaći na jednom mjestu i u lako pretraživom formatu, stoga će zainteresirana javnost potrošiti mnogo vremena i živaca kako bi pronašla izvještaje. OESS u svom izvještaju o provedbi parlamentarnih izbora u Hrvatskoj ponovno navodi kako bi svi izvještaji trebali biti objavljeni i na internetskim stranicama DIP-a. O načinu objavljivanja i povezivanja financijskih izvještaja s drugim bazama podataka bit će riječi pri kraju ovog članka.

Ukupni prihodi svih izbornih sudionika iznosili su 34.880.829,71 kn, a ukupni rashodi 40.242.343,67. Zaprimljeno je ukupno 11.887.461,73 kn donacija od čega 143.700,00 kn nedopuštenih donacija.

Tablica 1. Ukupni prihodi stranaka na izborima za Hrvatski sabor 2015.

Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe 1

Najveće prihode prikazala je koalicija Hrvatska raste (13.795.334,54 kn) od čega samo 82.483,10 ili 0,6% u odnosu na ukupne prihode čine donacije (tablice 2. i 3.). Slijedi Domoljubna koalicija (11.475.337,32 kn) od čega čak 7.318.114,15 kn čine donacije ili 63,77% u odnosu na ukupne prihode. Može se zaključiti da su donatori skloniji donirati onim opcijama koje imaju veće šanse doći na vlast nego onima koji su na odlasku. MOST je ostvario 816.518,75 kn prihoda, a 337.518,75 kn ili 41,33% čine donacije. Bandićeva lista uprihodila je 995.511,00 kn, a 787.772,00 kn čine donacije ili 79,13%. Najmanje prihode imao je Živi zid 121.250,00 kn od čega donacije čine 7.450,00 kn.

Tablica 2. Udio donacija u ukupnim prihodima

Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe 2

Tablica 3. Udio donacija u ukupnim prihodima u postocima

Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe 3

Najveće rashode (tablica 4.), tj. najviše su potrošile dvije vodeće koalicije Domoljubna koalicija (15.586.205,09 kn) i Hrvatska raste (13.795.322,04 kn) dok je Živi zid najmanje potrošio (166.988,72 kn).

Najveći manjak prihoda ili minus (tablica 5.) zabilježila je Domoljubna koalicija (4.110.867,77 kn), slijedi Bandićeva lista (747.218,00 kn) zatim MOST (360.993,28 kn), a Hrvatska raste ostvarila je višak prihodu neznatnih 12,5 kn.

Tablica 4. Rashodi tijekom izborne kampanje

Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe 4

Tablica 5. Manjak i višak prihoda

Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe 5

Tablica 6. Cijena mandata u odnosu na utrošena sredstva

Zamazani prsti vladajućih u financiranju izborne promidžbe 6

Kad se uzme u obzir koliko je pojedina lista utrošila na izborima i koliko je osvojila mandata, najskuplji mandat „platila“ je koalicija Uspješna Hrvatska 1.429.494,24 kn, slijedi lista Milana Bandića s 871.367,50 kn, HDSSB 657.222,00 kn dok je Hrvatska raste „uložila“ u mandat 246.345,03 kn. Najbolje je prošao MOST s cijenom od 61.974,32 kn.

GONG-ove preporuke:

- uspostaviti način podnošenja financijskih izvještaja elektronskim putem čime bi bila moguća automatska obrada, lako pretraživanje i korištenje podataka iz financijskih izvještaja;

- trajno objavljivanje svih financijskih izvještaja na jednom mjestu uz jednostavno pretraživanje;

- povezati baze podataka o donatorima i donacijama s drugim sličnim bazama kao što su, primjerice, podaci o poslovima fizičkih i pravnih osoba dobivenih temeljem javne nabave, podaci o subvencijama, oprostima poreznih dugova, koncesijama, pomilovanjima i sl. Na taj bi se način podaci mogli povezati i detektirati potencijalni koruptivni slučajevi;

- nadzor financiranja stranaka trebao bi biti cjelovit uključujući ne samo nadzor poslovanja političkih stranaka nego i javnih poduzeća otkrivajući, primjerice, moguća plaćanje nekih troškova političkih stranaka od strane javnih poduzeća;

- DIP bi trebao procjenjivati troškove oglašavanja i uspoređivati takve procjene s podacima iz financijskih izvještaja, kao što su GONG i TIH radili za vrijeme prošlih izbornih kampanja na temelju čega su otkriveni duplo veće troškovi HDZ-a 2007. godine od onih što su prikazani u izvještajima.

chevron-right