Imamo pravo znati - uspijevamo li?

25. siječnja 2016.

Ekipa iz Code for Croatia pripremila je statističke pokazatelje o radu portala za pristup informacijama ImamoPravoZnati.org.

Portal je od travnja 2015. od kada je bio u beta fazi i od lipnja 2015. kada je predstavljen javnosti ostvario ukupno 4310 transakcija

Imamo pravo znati je 20. portal u svijetu ovakve vrste - koji dozvoljava gradjanima da traze od ukupno 5750 tijela javne vlasti informacije i zapise koje su u njihovoj domeni a mogle bi sadrzavati korisne informacije. Kao na primjer popis odvjetnika za pruzanje besplatne pravne pomoci koja je osigurana socijalno i ekonomski ugroženoj kategoriji građana, lokacije sanduka za sol koje mogu koristiti gradjani tijekom zimskog razdoblja za posipavanje zaledjenih pjesackih kolnika, ili na primjer studije koje su placene iz javnog proracuna. Ili Izvještaj o primopredaji vlasti koji bi govori o stanju i problemima u obavljanju poslova iz ovlasti Vlade prošlog mandata, detaljan izvještaj svakog člana Vlade (svako tijelo državne uprave) o stanju i problemima u područjima iz djelokruga tijela kojim su upravljali, informacije o preuzetim a nepodmirenim obvezama do dana primopredaje vlasti.

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo, zaštićeno brojnim međunarodnim konvencijama te samim Ustavom RH (čl. 38., st.4.) i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13). S obzirom da ostvarenje prava na pristup informacijama doprinosi većoj odgovornosti u radu tijela javne vlasti i efikasnijoj borbi protiv korupcije, ono je pretpostavka demokratizacije društva te sredstvo koje građanima pruža mogućnost da dođu do informacija koje su im potrebne za ostvarivanje njihovih prava. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija štiti, prati i promiče Povjerenik za informiranje kao neovisno državno tijelo. Građani dostavljaju žalbe direktno Povjereniku jer portal još ne omogućuje mehanizam žaljenja radi kompliciranog pravnog sustava Republike Hrvatske. Povjerenik rješava žalbe i provodi inspekcijski nadzor nad tijelima javne vlasti te obavlja druge poslove vezane za primjenu Zakona o pravu na pristup informacijama. O Povjereniku i pravu građana na pristup informacijama možete se informirati na pristupinfo.hr.

Možemo reći da je Imamo pravo znati jedan od alata, uz sam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji omogućuje građanima da dođu do postojećih informacije koje tijela javne vlasti posjeduju.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetskim stranicama tijela javne vlasti, uključujući i mogućnost sudjelovanja u donošenju propisa u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, ili upućivanjem zahtjeva za pristup informacija tijelu javne vlasti. Građani i pravne osobe zahtjev za pristup informacijama kao i zahtjev za ponovnu uporabu informacija mogu podnijeti ili neposredno slanjem zahtjeva tijelu javne vlasti ili putem Imamo pravo znati kada žele da odgovor koji zaprime bude javan i dostupan svima.

Građani ne moraju znati e-mail adresu tijela javne vlasti već samo kome žele uputiti zahtjev za informacijom ili dokumentacijom, te će na mail dobiti odgovor. Od podataka podnositelj zahtjeva treba dati samo ime i prezime. Svi PPI zahtjevi upuceni putem ovog portala su javni i predstavljaju trajnu arhivu, a korisnici mogu pretražiti informaciju koju je već netko ranije dobio putem zahtjeva.

Kada tijelo javne vlasti ne provodi zakonske dužnosti, omogućili smo građanima popunjavanje web obrazaca za žalbe ili predstavku koju će trebati isprintati i dostaviti Povjereniku za informiranje:

http://legal.imamopravoznati.org/

Portal Imamo pravo znati pokreću volonteri, te im ovim putem želim zahvaliti na 270 sati koje su uložili u portal. Hvala našim vrijednim volonterima administratorima portala koji čitaju vaše zahtjeve i savjetuju vas o pravu na pristup informacijama. I svima vama koji šaljete zahtjeve!

Statistički podaci o portalu dostupni su ovdje: http://stats.imamopravoznati.org/

I na engleskom jeziku: http://stats.imamopravoznati.org/en/

chevron-right