Otvoren poziv za sudjelovanje u Programu urbanog partnerstva (UPP II)

30. studenoga 2015.

U četvrtak, 26. studenoga je u Zagrebu održana Nacionalna radionica i okrugli stol pod pokroviteljstvom Svjetske Banke i austrijskog Saveznog Ministarstva financija, s ciljem promoviranja Programa za urbano partnerstvo (UPP faza II). Poziv za sudjelovanje novih gradova u tri komponente Programa koje će se provoditi u Republici Hrvatskoj u 2016. godini otvoren je do 7.12.2015. godine.

Radionica je otvorena pozdravnim govorom Voditelja Ureda Svjetske banke u Republici Hrvatskoj – g. Carlosa Piñerue, u kojem je kratko predstavio aktivnosti koje Svjetska banka provodi u Republici Hrvatskoj te naglasio važnost provođenja ovog i sličnih programa za njen daljnji razvoj.

Program za Urbano Partnerstvo detaljnije je predstavila gđa. Astrid Meixner iz Ureda Svjetske banke u Beču, naglašavajući kako su sve komponente Programa proizašle iz izrađenih potreba samih gradova, a sve u cilju jačanja kapaciteta lokalnih samouprava u Jugoistočnoj Europi, i osnaživanje lokalnih dužnosnika, gradskih službenika i tehničkog osoblja s praktičnim alatima za donošenje odluka, učinkovito upravljanje urbanim razvojem za uključiv i održiv rast,  uz uključivanje građana.

Uslijedile su prezentacije tri komponente koje se u sklopu UPP-a provode u Republici Hrvatskoj:

U sklopu prezentacija sudionici su primili informacije o praktičnim alatima i pristupima koje svaka od komponenti nudi, a koji potpomažu povećanje učinkovitosti, transparentnosti, odgovornosti i integriteta u javnoj službi, povećanje povjerenja građana, tvrtki i ulagača u budućnost gradova.

Uslijedio je okrugli stol „Napori i rezultati polučeni iz prevencije korupcije na razini lokalne samouprave“ kroz koji su se za nazočne predstavnike gradskih uprava pokušale naglasiti pogodnosti sudjelovanja u projektu i prikazati rezultati u gradovima koji su u projektu sudjelovali tijekom njegove prve faze.

U ime Grada Križevaca, sudjelovao je g. Dragutin Andrić koji je podijelio vrlo uspješno iskustvo Križevaca gdje su po završetku Antikorupcijske komponente donesene brojne konkretne promjene, od uvođenja ISO 9001 i ISO 27001 certifikata, do on-line alata koji pomažu korisnicima gradskih usluga kao projekt „e-pisarnica“ koji olakšava utvrđivanje u kojoj fazi obrade se nalazi određeni predmet,  do sustava „48 sati“ označavajući rok unutar kojeg je potrebno odgovoriti na upit građana, do povećane dostupnosti informacija sa sjednica Gradskog vijeća te uključenje tri gradske četvrti u participativno budžetiranje .

Stručnjak za javne financije g. Anto Bajo podijelio je iskustvo rada s gradovima Crikvenicom i Rijekom na samo-procjeni financija, kojom se dobiva dubinski prikaz financijskog stanja grada, dajući veliku dodatnu vrijednost kako zaposlenicima gradova tako dugoročno i građanima i građankama.

Želeći oslikati moguće aktivnosti unutar komponente Društvena odgovornost i uključivanje građana, ispred Istraživačkog centra udruge GONG, g. Duje Prkut prezentirao je tematski srodan lokalni projekt pod nazivom Pazi(n) proračun, koji je na cjelovit način uveo proces participativnog budžetiranja, dajući građanima priliku da direktno sudjeluju u donošenju gradskog proračuna. Najavljen je također novi, treći ciklus LOTUS istraživanja kojim se prema setu indikatora procjenjuje razina transparentnosti i otvorenosti jedinica lokalnih samouprava, sugerirajući kako sudjelovanje u sve tri komponente Programa može doprinijeti boljim rezultatima grada u komparativnoj perspektivi unutar ovog istraživanja

Istaknuto je također kako je zajednički naglasak svim trima komponentama participativan pristup, gdje vanjski stručnjaci svojim znanjima i razvijenim alatima samo facilitiraju proces, osnažujući sudionike do preuzmu vlasništvo nad ishodima projekta.

U sklopu radionice objavljeni su i Pozivi na sudjelovanje novih gradova u Programu za urbano partnerstvo tijekom 2016. godine, te je predstavljen Obrazac za prijavu koji je moguće preuzeti na mrežnim stranicama Udruge gradova, kao i rokovi unutar kojih se planira odabir gradova i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i suradnji, kao službeni početak realizacije planiranih aktivnosti.

Pozivamo gradove koji se žele uključiti u Program da pogledaju Opis komponenti UPP-a i dostave popunjeni Prijavni obrazac na e-mail adrese: upp.croatia@gmail.com i mkresic@worldbank.org najkasnije do 7. prosinca, 2015. (ponedjeljak).

Bit ćete obaviješteni o ishodu Vaše prijave najkasnije do 14. prosinca, 2015. (ponedjeljak) te u slučaju da je Vaš grad odabran za sudjelovanje, biti pozvani potpisati Sporazum o razumijevanju i suradnji najkasnije do 21. prosinaca 2015. godine.

chevron-right