Upitna nepristranost studije utjecaja TTIP-a, a time i njena legitimnost kao podloge za političko odlučivanje

26. studenoga 2015.

 Temeljem novinskog članka istraživačkog novinara Hrvoja Šimičevića objavljenog na H-Alteru 19. studenog 2015. hrvatska javnost je saznala detalje o postupku bagatelne nabave i odabira izvođača studije „Utjecaj Partnerstva za trgovinu i ulaganja između EU-a i SAD-a (TTIP) na Republiku Hrvatsku“ koju je naručilo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova tijekom rujna. Informacije upućuju na pristranost izvođača studije čime se ozbiljno unaprijed narušava povjerenje u sadržaj i zaključke same studije.

Naime, temeljem provedenog postupka bagatelna nabave, MVEP je odabrao povjeriti izradu studije međunarodnoj konzultantskoj tvrtki PricewaterhouseCoopers i Centru za međunarodni razvoj d.o.o., kojeg je osnovao i vodi dr.sc. Ante Babić. Obe tvrtke se nalaze u višestrukom potencijalnom i percipiranom sukobu interesa. Percepciju nepristranosti i objektivnosti studije ozbiljno narušava činjenica da je PricewaterhouseCoopers jedna od članica Transatlantskog poslovnog vijeća, najutjecajnije zagovaračke organizacije preko 70 transnacionalnih kompanija koja se snažno zalaže za TTIP i ključni je akter dijaloga Vlade SAD-a i Europske komisije s poslovnom zajednicom. Dr.sc. Ante Babić je pak donedavno djelovao kao glavni tajnik Udruženja stranih ulagača koje zastupa interese više od 20 korporacija sa stranim vlasništvom u Hrvatskoj te se snažno zalaže za TTIP. Niz godina bio je aktivan i u udruženju Hrvatskih izvoznika u poziciji potpredsjednika. Dr.sc. Babić osobno je u više navrata nastupao na stručnim, medijskim i javnim raspravama argumentirajući dobiti od TTIP-a.

Smatramo da su ovakvim odabirom izvođača, MVEP i Vlada RH propustili priliku da naručena i novcem poreznih obveznika plaćena studija utjecaja TTIP-a na RH posluži kao stručno neupitna podloga za široku političku, stručnu i javnu raspravu o tome kakve i kolike koristi i štete TTIP može donijeti društvenom, demokratskom, ekonomskom i ekološkom razvitku RH.

Rezultati postupka odabira izvođača ove studije nisu objavljeni na internetskim stranicama ministarstva, nisu navedeni u Registru ugovora o javnoj nabavi, niti je MVEP odgovorilo na GONG-ov zahtjev za pravom na pristup informacijama o odabranom izvođaču, postavljen 14. listopada. GONG je 24. studenog 2015. putem portala Imamo pravo znati uputio MVEP-u novi zahtjev kojim se traži dostava informacija i dokumentacije vezane uz ovaj postupak bagatelne nabave: (1) kome je sve izravno dostavljena informacija o postupku javne nabave; (2) sve dostavljene ponude; (3) odluka o izboru ponuditelja; (4) ugovor s odabranim ponuditeljem. Uz narušenu reputaciju do čega je već došlo, zanima nas i da li odabrani izvođač ima sve potrebne kompetencije za analizu širokog spektra učinaka TTIP-a kako su definirani u dokumentaciji o javnoj nabavi, a ne samo učinaka koji se odnose na izvozno orijentirane sektore i privlačenje stranih ulaganja te da li je predviđeni iznos od 196 000 kn za ovu bagatelnu nabavu u skladu s očekivanim opsegom istraživanja.

Obraćamo se svim parlamentarnim strankama s prijedlogom da Hrvatski sabor, čim se konstituira u novom mandatu, putem Odbora za europske poslove izravno naruči izradu studije učinaka TTIP-a i to putem poziva javno financiranim znanstvenim institucijama u RH, s uvjetom za obaveznom provedbom konzultacija sa širokim krugom raznovrsnih dionika, relevantnih za razumijevanje učinaka TTIP-a po različite segmente gospodarstva, radnička prava, pružanje javnih usluga, obrazovanje, zaštitu okoliša, itd. Konačna odluka o TTIP-u treba se donijeti u nacionalnim parlamentima država članica EU, pa je tako upravo Hrvatski sabor ključna institucija koja treba provesti javnu, a potom i političku raspravu o tome nosi li ovaj sporazum više koristi ili štete hrvatskom društvu.

chevron-right