Ustav i izborni zakoni kao igračka ustavnih sudaca

26. rujna 2015.

Ustavni sud opet kasno reagira i mijenja pravila izborne utakmice minutu prije njenog početka, uoči raspuštanja Sabora kada on više ne može učiniti ništa da popravi zakonski okvir. Sadržaj odluke je politički obojen u korist političke elite, a na štetu pravne sigurnosti i razine povjerenja građana u političke institucije i aktere te zbunjuje javnost, birače, kandidate, medije, kao i institucije zadužene za provedbu izbora. Stječe se dojam da je odluka donesena imajući na umu nadolazeći postupak reizbora ustavnih sudaca.

1. vrijeme donošenja odluke Ustavnog suda

    - podnesak za ocjenu ustavnosti izmjena Zakona o izborima zastupnika u Hrvatski sabor podnesen je Ustavnom sudu u ožujku 2015. zbog čega smatramo neodgovornim odugovlačenje odluke do trenutka raspuštanja Hrvatskog sabora
    - preporuka Venecijanske komisije je da se izborni zakoni ne mijenjaju godinu dana prije održavanja izbora, no Ustavni sud je to ignorirao, čime je uveo pravnu nesigurnost i onemogućio izbornim akterima i biračima da pravovremeno znaju prema kojim će se pravilima izbori održati
    - otvoreno je pitanje hoće li Ustavni sud ukinuti još neke članke prije izbora ili možda čak nakon što se objave rezultati

2. ukidanje zabrane kandidiranja

    - odluka o ukidanju zabrane kandidiranja osuđenima za zloupotrebu položaja i ovlasti ide na ruku političkim elitama, dodatno narušava povjerenje građana u institucije i aktere te slabi proklamiranu nultu toleranciju na korupciju

3. ukidanje odredbe o ravnopravnosti spolova kao uvjeta pravovaljanosti kandidacijskih lista

    - ravnopravnost spolova kao jedna od najviših vrednota ustavnog poretka i važan element jačanja demokratičnosti i uključivosti političkog sustava slabi se ukidanjem odredbe o valjanosti kandidacijskih lista koje nemaju najmanje 40 posto pripadnika svakog spola
    - smatramo neprihvatljivim niže rangiranje vrednote ravnopravnosti spolova u odnosu na demokratski višestranački sustav u izbornom postupku

4. nejednakost težine glasa u različitim izbornim jedinicama

    - odbijanje prijedloga za ocjenu ustavnosti i zakonitosti  Zakona o izbornim jedinicama otvara mogućnost dovođenja u pitanje zakonitost izbora u pojedinim izbornim jedinicama zbog nejednakosti težine glasa
    - nedostatak novog izvješća Ustavnog suda o ovom problemu pridonosi neizvjesnosti oko zakonitosti idućih parlamentarnih izbora.

Da bi se smanjio utjecaj političkih kalkulacija na odluke Ustavnog suda, GONG predlaže izmjene Ustava i Ustavnog zakona o Ustavnom sudu kojom bi se spriječila mogućnost reizbora ustavnih sudaca, odnosno ograničio njihov izbor na jedan mandat. Od buduće Vlade i idućeg saziva Hrvatskog sabora očekujemo pravovremeno, sveobuhvatno i kvalitetno uređenje izbornog i referendumskog zakonodavstva, uz aktivno sudjelovanje Državnog izbornog povjerenstva i Ustavnog suda u tom procesu.

chevron-right