Izmicanje od odgovornosti i početak kraja savjetovanja

08. srpnja 2015.

Vlada pod krinkom formalnog usklađivanja s europskom direktivom ukida sankcije za ključne zakonske obveze, ukida sve sankcije za pravne osobe, prebacuje odgovornost s čelnika tijela javne vlasti na nepoznate osobe, te prijeti početkom kraja javnog savjetovanja.

Pozitivnim trendovima savjetovanja sa zainteresiranom javnošću prijeti krah budući da, osim što predlaže ukidanje sankcija vezanih uz provedbu postupka savjetovanja, Vlada strateške dokumente želi smjestiti u zasebnu kategoriju akata za koja se savjetovanja ne provode redovno, već iznimno.

Konačnim prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, Vlada namjerava pripadnike političke elite ekskulpirati prekršajne odgovornosti za propuste tijela javne vlasti kojima su na čelu. Čelnicima tijela javne vlasti bi se omogućilo da odgovornost i plaćanje financijskih penala prebace sa sebe na podređene službenike.

Vlada povrh toga predlaže ukidanje sankcija za proaktivnu objavu podataka, savjetovanje sa zainteresiranom javnošću, neimenovanje službenika za informiranje, nedostavu godišnjeg izvještaja o provedbi Zakona. Osim toga predlaže se i ukidanje svih sankcija za pravne osobe. Zanimljiv je i argument ministra Bauka na raspravi na Odboru – to bi dovelo do velikog broja prekršajnih prijava. Uistinu blasfemičan argument – valjda nam ne prijeti i ukidanje kaznenog djela primanja mita i trgovanja utjecajem zato što imamo puno istraga i sudskih postupaka u tijeku. Navedene izmjene ukazuju da je formalno usklađivanje s europskom direktivom iskorišteno za razgradnju sustava sankcioniranja i odgovornosti kad se radi o kršenju ustavnog prava građana na pristup informacijama.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je tijekom prvog čitanja izmjena Zakona svojim reakcijama spriječio pokušaj Vlade da ukine savjetovanje za podzakonske akte i obvezu objave podataka o javnim nabavama na službenim internetskim stranicama, te da omogući tijelima da svojim internim aktima derogiraju Zakon. No, ovakva reakcija je izostala tokom jučerašnje rasprave o konačnim izmjenama Zakona. GONG-ove primjedbe dostavljene članovima Odbora nalaze se ovdje.

Zar je motivacija ovih zakonskih izmjena omogućiti politički odabranim osobama na čelu javnih tijela da se ukidanjem sankcija do izbora više ne provode temeljne odredbe Zakona, da ne postupaju po rješenjima Povjerenice i prestanu sa provedbom savjetovanja?

chevron-right