Manjinski izbori - teku rokovi!

19. svibnja 2015.

Birači pripadnici nacionalnih manjina zaključno do srijede, 20. svibnja mogu provjeriti i ispraviti biračke statuse za izbore za vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, koji će biti održani u nedjelju, 31. svibnja. Izbori se, doduše, neće održati u svim županijama, gradovima i općinama za koje su raspisani jer manjinske udruge i birači nisu predložili kandidate. Također, najkasnije pet dana prije manjinskih izbora, manjinske udruge, birači koji su predložili kandidate i nevladine udruge koje žele promatrati izbore moraju zahtjeve za promatranjem dostaviti u nadležna županijska izborna povjerenstva.

Birači pripadnici nacionalnih manjina koji će birati vijeća i predstavnike mogu pregledati odnosno zatražiti dopunu ili ispravak podataka upisanih u registar birača u službi za opću upravu ureda državne uprave u županiji i Gradskom uredu za opću upravu Grada Zagreba, prema mjestu svog prebivališta svakim radnim danom u radno vrijeme ureda zaključno do srijede, 20. svibnja. Također, pripadnici manjina koji će do dana provedbe izbora napuniti 18 godina, mogu se o svojoj nacionalnosti izjasniti pred nadležnim uredom.

Važno je podsjetiti da će se na biračkom mjestu u izvatku iz popisa birača nalaziti samo birači s važećom osobnom iskaznicom. Ukoliko birač nema važeću osobnu iskaznicu, na dan izbora može glasati uz potvrdu koja se dobiva na izborni dan u nadležnom uredu za opću upravu.

Podsjetimo, na manjinskim izborima birati mogu samo osobe s navršenih 18 godina, koje su pripadnici određene nacionalne manjine i imaju prebivalište u općini, gradu, odnosno županiji za koju su pojedini izbori raspisani. Podaci o nadležnim uredima, njihove adrese, brojevi telefona te imena kontakt osoba nalaze se na stranicama Ministarstva uprave. Najkasnije do ponoći 22. svibnja, dakle do petka, nadležna izborna povjerenstva moraju objaviti biračka mjesta i naznačiti koji birači imaju pravo glasovati na njima.

Manjinski izbori neće se održati u svim županija, gradovima i općinama za koje su raspisani jer ovlašteni predlagatelji nisu predložili kandidate. Kandidatura, primjerice, kako nabraja Hina, nije bilo za vijeća slovenske nacionalne manjine Zagrebačke i Međimurske županije, vijeća srpske manjine u Novskoj, Crikvenici, Gospiću, Đakovu, Našicama .., vijeće bošnjačke manjine u Slavonskom Brodu, vijeća albanske manjine u Karlovcu, Splitu, Dubrovniku, Splitsko-dalmatinskoj županiji itd.

Manjinski izbori: Rokovi za promatrače

Najkasnije pet dana prije manjinskih izbora, manjinske udruge, birači koji su predložili kandidate i nevladine udruge koje žele promatrati izbore moraju zahtjeve za promatranjem dostaviti u nadležna županijska izborna povjerenstva.

Uz zahtjeve dostavljaju i popise promatrača, a nevladine udruge i rješenje da su upisane u registar udruga. Službene iskaznice promatračima izdaju i uručuju županijska izborna povjerenstva na čijem području se izbori promatraju. Manjinske izbore mogu pratiti i strani promatrači, a zahtjeve da im se izdaju odobrenja za promatranje rada izbornih povjerenstava i biračkih odbora upućuju Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

Promatrači mogu pratiti izbornu promidžbu, tiskanje i korištenje izbornog materijala, cjelokupan izborni postupak, rad izbornih tijela, od biračkih odbora do DIP-a. Izborna tijela ne smiju zabraniti da ih se promatra, ali mogu ograničiti broj promatrača ako, primjerice, rade u malom prostoru. Svim ovlaštenim predlagateljima mora se omogućiti da imaju najmanje po jednog promatrača na biračkom mjestu ili u povjerenstvu.

chevron-right