GONG-ov ured traži voditelja ili voditeljicu

15. svibnja 2015.

Životopis i motivacijsko pismo u kojem kandidati i kandidatkinje trebaju obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo, može se slati isključivo e-mailom na adresu ured@gong.hr najkasnije do 20. svibnja 2015. godine, a opis posla i potrebna znanja te sve ostale detalje pročitajte u ostatku teksta.

GONG je organizacija civilnog društva kojoj je cilj promicanje i unaprjeđenje ljudskih i građanskih prava te ohrabrivanje i osnaživanje građana i građanki za što aktivnijom participacijom u procesima donošenja političkih odluka. Udruga promiče kulturu dijaloga, otvorenosti, transparentnosti i odgovornosti u javnoj sferi, te poštivanje ljudskih, naročito građanskih prava, putem istraživanja, zagovaranja i edukacije, samostalno ili u suradnji s pojedincima i organizacijama koji dijele iste vrijednosti.

Od kandidata i kandidatkinja za radno mjesto u GONG-u očekuje se spremnost na kontinuirano učenje, timski rad i višegodišnji angažman. Opis posla voditelja/ice ureda GONG-a uključuje, ali nije ograničeno na sljedeće radne zadatke:

1.            Koordinacija

 • vođenje brige o planiranju, organiziranju i izvršavanju svih uredskih aktivnosti
 • održavanje uredskog kalendara

2.            Administracija i financije

 • vođenje brige o uredskim registrima (ulazna i izlazna pošta, kadrovska evidencija, evidencija radnog vremena, dokumentacija udruge i projekata ,...)
 • vođenje evidencije i plaćanja članarine članova GONG-a
 • vođenje brige o imovini GONG-a (namještaj, oprema,...)
 • komunikacija s dobavljačima i pružateljima usluga, i vođenje dokumentacije dobavljača/pružatelja usluga
 • financijsko-administrativna podrška

3.            Komunikacija

 • komunikacija sa članovima, volonterima i stažistima, te strankama i dobavljačima
 • vođenje brige o knjižnici te promotivnim i informativnim materijalima
 • izrada pressclippinga

4.            Logistika

 • organiziranje i logistička podrška za službena putovanja, sastanke, skupove, ...
 • vođenje brige o infrastrukturi internog komunikacijskog sustava (koordinacija vršitelja usluga za IT hardware i software, mobilnu i fiksnu telefoniju, ...)
 • održavanje ureda (praćenje potreba i nabava uredskog materijala i opreme, vođenje brige o urednosti i popravcima…)

5.            Suradnja u provedbi projekata

 • Podrška voditeljima projekata u provedbi projektnih i programskih zadataka

Za ovo radno mjesto potrebni su sljedeće kvalifikacije, stavovi, znanja i vještine:

1.            Kvalifikacije

 • minimalno srednja stručna sprema

2.            Stavovi

 • interes za demokratizaciju, dobro upravljanje i ljudska prava
 • poštivanje radnih procesa uz usmjerenost na rezultate i njihovu kvalitetu
 • sklonost timskom radu i fleksibilnost
 • osobna odgovornost, organiziranost i proaktivnost
 • kritičko razmišljanje, orijentiranost k učenju i usavršavanju

3.            Znanja

 • odlično poznavanje hrvatskog standardnog jezika i poslovnih formi
 • odlično poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu

4.            Vještine

 • samostalni rad na računalu (MS Word, Excel, Outlook, PowerPoint, internet)
 • komunikacijske i prezentacijske vještine
 • sposobnost primjene novih znanja i vještina
 • učinkovito upravljanje vremenom

Prednost imaju kandidati i kandidatkinje s visokom razinom motivacije za rad u civilnom društvu, u skladu s misijom GONG-a i GONG-ovih suradničkih organizacija, te oni s iskustvom u radu ili volontiranju u nekoj od organizacija civilnog društva. K tome, prednost imaju kandidati iz manjinskih i socijalno marginaliziranih skupina.

Ugovor se sklapa na rok od jedne godine s mogućnošću prelaska na neodređeno vrijeme. Bruto 1 plaća je između 5.660 kn i 6.020 kn. Probni rok traje tri mjeseca. Očekivani početak posla je tijekom lipnja 2015.

Prijave trebaju sadržavati životopis i motivacijsko pismo u kojem treba obrazložiti svoju motivaciju te približiti kompetenciju kroz praktične primjere/iskustvo.

Prijave se mogu slati isključivo e-mailom na adresu ured@gong.hr najkasnije do 20. svibnja 2015., obavezno s naslovom maila: PRIJAVA ZA RADNO MJESTO VODITELJA/ICE UREDA.

Isključivo kandidati i kandidatkinje koji su ušli u uži izbor dobit će poziv na razgovor, koji će uključivati i provjeru potrebnih znanja i vještina. Razgovori će se održati prema dogovoru s kandidatima, u prostorijama GONG-a u Zagrebu. Kandidati koji ne uđu u uži izbor će o tome biti obaviješteni putem maila.

chevron-right