Upozorenje na zloupotrebu - pokušaj ograničavanja prava na pristup informacijama

12. svibnja 2015.

Na dnevnom redu Hrvatskog sabora našao se Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama, s ciljem njegovog usklađivanja s Europskom direktivom 2013/37/EU kojom se uređuju pitanja korištenja informacija javnog sektora na način da se osigura stvaranje proizvoda temeljenih na informacijama javne uprave, olakša prekogranično korištenje informacija i omogući nadmetanje na europskom tržištu.

Međutim, sudeći prema prijedlogu Zakona koji će se pred Saborom raspraviti u prvom čitanju tijekom aktualne sjednice, ovaj se naoko tehnički postupak pokušava iskoristiti kako bi se ustavno pravo građana na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti ograničilo te smanjilo ovlasti Povjerenice za informiranje.

Pritom, javnost se na navedene iznimno sporne odredbe nije imala prilike očitovati jer su sve unesene u prijedlog izmjena Zakona nakon što je on prošao proceduru savjetovanja. 

Stoga GONG od zastupnica i zastupnika u Hrvatskom saboru traži da:

  • odbace kršenje ustavnih načela dajući prednost podzakonskim aktima nad temeljnim zakonom
  • postupke savjetovanja sa zainteresiranom javnošću osnaže umjesto njihovog svođenja na administrativnu formalnost
  • odbace manipulaciju propisivanjem objave samo dijela podataka o postupcima javne nabave
  • odbace uvođenje dvaju novih iznimki od ZPPI koji će nepotrebno usporiti ostvarivanje ustavom zajamčenog prava na pristup informacijama

Ovdje možete pročitati GONG-ovu sažetu analizu predloženih odredbi koje smatra pogubnima i u direktnoj suprotnosti cilju i svrsi Zakona – podizanje transparentnosti i otvorenosti rada javnih tijela s ciljem prevencije korupcije i izgradnje povjerenja javnosti u njihov rad. 

chevron-right