Društveni poduzetnici – partneri javnom sektoru

30. travnja 2015.

Vlada je konačno usvojila Prijedlog Strategije razvoja društvenog poduzetništva za razdoblje 2015. – 2020. u cilju stvaranja poticajnog okruženja za razvoj društvenog poduzetništva u Hrvatskoj, koje tek treba ostvariti svoj puni potencijal.

Podsjetimo, socijalno poduzetništvo, kojemu primarni cilj nije maksimizirati profit, važan je stup europskog gospodarstva u kojemu predstavlja oko 10 posto BDP-a i u njemu je zaposleno više od 11 milijuna radnika ili 4,5 posto aktivnog stanovništva EU. Jedna četvrtina svih novih poduzeća osnovanih svake godine upravo je socijalno poduzeće, a taj se broj u Francuskoj, Finskoj i Belgiji penje čak na jednu trećinu. Stoga ne čudi da se socijalnu ekonomiju smatra važnom polugom za izlazak iz ekonomske krize i za borbu protiv siromaštva, posebno ranjivih skupina.

U Hrvatskoj, međutim, ta je priča usprkos nekoliko svijetlih primjera i dalje tek u povojima, a da bi se iskoristilo puni potencijal sektora društvenog poduzetništva, potrebno je stvoriti odgovarajući pravni, financijski i institucionalni okvir za njegov razvoj, ali i sustav mjera i aktivnosti za poticanje poslovanja društvenih poduzetnika. Zadaća je to ove Strategije kao okvira koji bi kroz četiri temeljne mjere trebao omogućiti razvoj sektora  društvenog poduzetništva, i to uspostavom i unapređenjem zakonodavnog i institucionalnog okvira, kao i uspostavom financijskog okvira te promicanje obrazovanja za društveno poduzetništvo i osiguranjem vidljivosti. 

Društveno poduzetništvo – posebno važno za ranjive skupine

Osim ciljeva, mjera i aktivnosti društvenog poduzetništva, koje su uključene u Operativni program Učinkoviti ljudski  potencijali 2014. - 2020. Europskog socijalnog fonda, u Prijedlogu Strategije, čiji je nositelj Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, definirani su pojmovi i definicije u ovom području te metodologija izrade i praćenja njezine provedbe.

Kao važno područje u promicanju socijalne kohezije i uključivanja ranjivih skupina u gospodarski i društveni život zajednice, društveno poduzetništvo je, podsjećaju u Vladi, prepoznato u Nacionalnoj strategiji stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnog društva od 2012. do 2016. godine i Strategiji borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti Republike Hrvatske od 2014. do 2020. godine.

Naime, društveno poduzetništvo ima veliku važnost posebno za zapošljavanje ranjivih skupina, a to su teže zapošljive skupine kao što su osobe s invaliditetom ili Romi te osiguranje socijalnih usluga u zajednici i u tom su svojstvu društveni poduzetnici partneri javnom sektoru u osiguranju socijalnih i javnih usluga.

chevron-right