Pravo na pristup informacijama - korak naprijed, korak natrag

23. travnja 2015.

Vlada je Saboru u prvo čitanje poslala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama nakon provedenog internetskog savjetovanja s javnošću. Međutim, čini se da zakonske izmjene uz neke korake naprijed, s druge strane idu i nekoliko koraka unazad o čemu bi se uskoro moglo više čuti u javnosti.

Među bitnim izmjenama u odnosu na važeći Zakon ističu se ponovna uporaba informacija javnog sektora, uređen odnos Zakona o pravu na pristup informacijama i pružanja informacija temeljem posebnih propisa. Jasnije su uređene pojedine zakonske definicije (tijelo javne vlasti, vlasnik informacije, informacija) i načela Zakona te je uvedena obveza proaktivne objave informacija, pobrojao je ministar uprave Arsen Bauk.

„Pravo na pristup informacijama je važno sredstvo za osiguranje vladavine prava i dobrog upravljanja svih razina tijela javne vlasti, a sudjelovanje građana u donošenju odluka i njihovo pravo nadzora tijela javne vlasti postalo je demokratski standard, dok su transparentnost i odgovornost mjerilo demokratskog upravljanja“, ističe Vlada u uvodnom obrazloženju izmjena Zakona.

Međutim, čini se da zakonske izmjene uz neke korake naprijed, s druge strane idu i nekoliko koraka unazad o čemu bi se uskoro moglo više čuti u javnosti. Naime, osim što su u slučaju iznimno važne proaktivne objave te uključivanja javnosti u kreiranje javnih politike i propisa, precizirana izuzeća i ograničenja pristupa informacijama, propisano je i što se ne smatra zahtjevom za pristup informacijama, kao i način postupanja takvim zahtjevima. Također, propisani su i slučajevi zlouporabe prava na pristup informacijama kada su tijela javne vlasti izložena šikaniranju od strane korisnika informacija.

U iščekivanju argumentiranih kritika na pojedina rješenja, valja reći kako je dobro da se konačno kani implementirati direktivu Europskog parlamenta i Vijeća o ponovnoj uporabi informacija javnog sektora kako bi se osiguralo ostvarivanje načela transparentnosti i slobodnog pristupa informacijama pri čemu valja imati na umu da informacije javne uprave posjeduju znatan gospodarski potencijal nakon što se prošire mogućnosti korištenja otvorenih podataka od strane građana, privatnog sektora i civilnog društva.

chevron-right