Europska građanska inicijativa – za građane ili jake interesne skupine?

01. travnja 2015.

Iskoristivši mogućnost da svojim glasom izravno upozore europske donositelje politika na neka bitna pitanja, procjenjuje se da je šest milijuna Europljana u posljednje tri godine podržalo europske građanske inicijative, navodi se u prvom Izvješću Europske komisije u kojem se analizira primjena tog novog instrumenta od njegova stupanja na snagu 1. travnja 2012. Međutim, u postupku ima još mjesta za poboljšanje, a svakako je potrebno razgovarati o nizu mogućih problema. 

Budući da su dvije građanske inicijative prošle sve faze postupka (o pravu na vodu i o zabrani istraživanja s ljudskim embrijima) u EK smatraju kako to svjedoči o tome da je Uredba o europskoj građanskoj inicijativi u cijelosti provedena iako su potrebni još podrobniji razgovori s dionicima i institucijama. 

«Europska građanska inicijativa(EGI) jedan je od temeljnih elemenata u jačanju povjerenja u europske institucije i promicanju aktivnog sudjelovanja građana u donošenju politika EU-a. Moramo pronaći inovativne načine da potaknemo širu i učinkovitiju uporabu tog instrumenta. Riječ je o važnom instrumentu i moramo se pobrinuti da on ostvari svoj puni potencijal», istaknuo je prvi potpredsjednik Frans Timmermans.

Kad je riječ o konkretnim brojevima iz Izvješća, tijekom protekle tri godine zaprimljen je 51 zahtjev za pokretanje inicijative od čega je 31 bio u području nadležnosti Komisije te je registriran. Tri su ostvarila prag od jednog milijuna potpisa, za 12 je istekao krajnji rok za prikupljanje izjava bez ostvarenja praga, a za tri se zahtjeva još uvijek prikupljaju izjave o potpori, za jednu se čeka odgovor Komisije dok su njih 10 povukli organizatori.

Izjave o potpori primljene su od građana iz svih 28 država članica EU, no bilo je slučajeva kada građani nisu mogli poduprijeti inicijative zbog neujednačenih zahtjeva država članica. Komisija tvrdi da vodi konstruktivne razgovore s državama članicama kako bi se riješili ti problemi te da je donijela mjere kojima bi se trebalo olakšati pronalaženje rješenja.

Od inicijative do zakona

Organizatori su upozorili da su imali poteškoća i pri uspostavi internetskih sustava za prikupljanje potpisa što je u nekim slučajevima utjecalo na raspoloživo vrijeme za prikupljanje izjava o potpori. Stoga im je Komisija ponudila privremena rješenja za udomljavanje sustava, a pohvalila se i da je nedavno naručila studiju o učincima informacijske i telekomunikacijske tehnologije u okviru europske građanske inicijative u cilju pronalaženja održivog rješenja.

Podsjetimo, Europska građanska inicijativa uvedena je Ugovorom iz Lisabona, a njezina primjena počela je 1. travnja 2012. i od tada Komisija svake tri godine mora dostaviti izvješće o njezinoj primjeni. Ako građanska inicijativa prikupi više od milijun potpisa u području u kojem je Europska komisija nadležna podnijeti zakonodavni prijedlog, Komisija mora provesti službenu raspravu o tom pitanju i objaviti odgovor u obliku komunikacije Komisije. Ako inicijativu nakon Komisije prihvate i Europski parlament te Europsko vijeće, ona bi u roku od dvije godine mogla postati zakon.

No, sve su učestaliji prigovori da je ovaj instrument toliko složen da ga mogu koristiti samo jako dobro organizirane interesne skupine, kako upozorava Carsten Berg, koordinator EGI kampanje: «Europsku građansku inicijativu toliko je teško koristiti i njezin je utjecaj toliko ograničen da izaziva veliku frustraciju građana, čiji je interes bio na vrhuncu 2013., a 2014. se izgubio». Pred Komisijom je još puno posla, smatra, a valja reći i da će se o inicijativi i izvješću Komisije uskoro javno raspravljati na Europskom gospodarsko-socijalnom odboru.

 

chevron-right