Interkulturalnost - neprocjenjivo blago

25. ožujka 2015.

Upoznavanje vlastite kulture i učenje o manjinskim kulturama te različitim kulturnim utjecajima na zajednicu predstavlja dio zajedničke kulturne baštine i kao dio građanskog obrazovanja treba biti dostupno svim učenicima kako bi razvili znanja o ljudskim pravima, demokraciji i vještine potrebne za uvažavanje različitosti i sudjelovanje u zajednici, istaknuto je na okruglom stolu održanom zahvaljujući organizacijama civilnog društva i Vijeću romske nacionalne manjine u Čakovcu.

Govoreći o interkulturalnom i građanskom obrazovanju te mogućnostima njihova unapređenja, Martina Horvat, predstavnica inicijativa SVI MI – za Hrvatsku svih nas i GOOD za građanski odgoj i obrazovanje, podsjetila je da organizacije civilnog društva provode različite programe građanskog obrazovanja u suradnji sa školama, a više o tim programima može se pronaći na web stranici http://www.edukatalog.info/ .

Provedba interkulturalnog programa Kulturne i duhovne baštine zavičaja krenula je 2007. godine u tri škole, a sada kroz izvannastavne aktivnosti i zajednički godišnji susret učenika obuhvaća već 23 škole. Izvannastavni program uključuje obrazovne sadržaje zajedničke svim uključenim školama vezane uz odnose među ljudima, uvažavanje različitosti i kreativno rješavanje sukoba, ali i posebne sadržaje vezane uz kulturnu baštinu pojedinog zavičaja, navela je Ivana Milas iz Nansen dijalog centra, a Silvija Micek iz osnovne škole Belica opisala je konkretnu suradnju.

Produženi boravak za učenike u sklopu projekta Romski kotač na putu obrazovanja predstavila je Ivana Dvorski iz osnovne škole Orehovica, a u raspravi koja je uslijedila tema je bilo obrazovanje djece pripadnika romske nacionalne manjine te mogućnosti uključivanja interkulturalnog obrazovanja u redovne aktivnosti, ali i svakodnevni izazovi zbog nepostojanja adekvatnog prostora u programima za uključivanje takvih sadržaja.

Interkulturalnost - neprocjenjivo blago 1
Martina Horvat i Ivana Milas

Zaključeno je da potrebno sustavno osigurati vrijeme tijekom nastave za građansko obrazovanje i interkulturalno učenje što je u skladu s potrebama i interesima djece i mladih, ali i s hrvatskim propisima i međunarodnim obvezama. Važno je u predmetne programe uključiti i sadržaje o kulturi nacionalnih manjina te uvažavanju kulturnih različitosti. Potrebno je ulagati kontinuirane napore u osiguravanje uvjete za obrazovanje nacionalnih manjina na njihovom jeziku i pismu te o njihovoj kulturi, a za Rome Bajaše je važno uz poučavanje Romani chiba osigurati i učenje bajaškog jezika i kulture.

Preduvjet svega navedenog jest osiguravanje veće sustavnosti i kvalitete te podrške učiteljima i nastavnicima, kao i njihovu edukaciju. Važan doprinos jačanju građanske kompetencije i inkluzivnom obrazovanju u Međimurskoj županiji predstavljaju programi organizacija civilnog društva i romskih pomagača u nastavi  pa je važno osigurati im uvjete rada i regulirati njihov status. Naposljetku, važno je odrediti i jasne kriterije te procedure verifikacije programa civilnog društva koji se provode u odgojno-obrazovnim ustanovama.

A koliko su učenicama i učenicima važne i zanimljive stvari vezane uz povijest te kulturu i popularnu kulturu, ali i ustavne mehanizme zaštite manjinskih prava u Hrvatskoj, njih 18 pokazalo je i sudjelovanjem u interkulturalnom kvizu održanom u srednjoj školi Čakovec tijekom kojega su ne samo izložili svoje znanje, već i naučili mnogo novog o važnim osobama, događajima i doprinosima drugih kultura hrvatskom identitetu.

chevron-right