LIBERA - "Analiza i zagovaranje javnih politika"

02. veljače 2015.

Različite organizacije civilnog društva u Hrvatskoj bave se zaštitom ljudskih prava, socijalnim uključivanjem i suzbijanjem diskriminacije. Za bolji uspjeh njihovih aktivnosti važno je poznavati proces donošenja javnih politika, kako te javne politike analizirati i kako zagovarati potrebne promjene. Priručnik "Analiza i zagovaranje javnih politika" nudi odgovore upravo na pitanja o javnim politikama s fokusom na javne politike antidiskriminacije i izjednačavanja mogućnosti.

Priručnik je nastao u okviru projekta LIBERA – podrška organizacijama u istraživanju i zagovaranju, čiji je nositelj GONG, a partneri u provedbi Volonterski centar Osijek, Centar za građanske inicijative Poreč te Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu. U priručniku je opisano kako analizirati javne politike i zagovarati potrebne promjene te kako zagovaranje utemeljiti na relevantnim podacima i potrebama utvrđenima istraživanjem.

Početne stranice posvećene su definiranju pojma javnih politika te važnosti uključivanja građana i građanki, organizacija civilnog društva i nezavisnih stručnjaka u njihovo oblikovanje, praćenje i vrednovanje (evaluaciju). Potom se nudi neke alate za analizu javnih politika, korisne praktičarima i aktivistima koji svoje zagovaranje temelje na istraživanjima i analizom potvrđenim podacima iz kojih slijede snažni argumenti za donositelje odluka i širu javnost.

U izradi priručnika svoja znanja i iskustva ujedinile su aktivistkinje i znanstvenica kako bi se dobilo spoj znanstveno utemeljenih činjenica, stručnog znanja i praktičnog aktivističkog iskustva, koji će biti koristan u svakodnevnoj praksi zagovaranja, ali će istovremeno unaprijediti praksu kvalitetnim analizama i dobro utemeljenim argumentima koji će podržavati ideju pozitivne društvene promjene prema izjednačavanju mogućnosti, socijalnoj uključenosti, antidiskriminaciji i poštivanju ljudskih prava.

Priručnik "Analiza i zagovaranje javnih politika"

chevron-right