Zastupnici ubuduće kao primjer poštivanja zakona i obveza

30. prosinca 2014.

Saborski zastupnici uskoro bi, ipak, mogli biti novčano kažnjeni za neredovit dolazak na sjednice Sabora i njegovih tijela - takvu mogućnost predviđa kodeks o etičkom ponašanju zastupnika čiji je prednacrt predsjednik Hrvatskoga sabora Josip Leko poslao klubovima i zastupnicima, doznaje Hina.

Leko je time ispunio svoje obećanje, a sada su na redu klubovi i zastupnici od kojih Leko traži da mu do 15. siječnja dostave primjedbe i prijedloge kako bi se dalje radilo na kodeksu. Iako će se odredba o novčanom kažnjavanju, sasvim sigurno, dorađivati, iz ponuđene se jasno vidi odlučnost da se stane na kraj praznoj sabornici koja javnosti jako smeta.

"Izostanak sa sjednica mora biti opravdan", stoji u kodeksu koji predviđa proceduru prema nemarnom zastupniku. Ako se, naime, utvrdi da zastupnik neopravdano izostaje, najprije će se upozoriti njega, a zatim i njegov klub, te će mu se izreći jednokratna novčana kazna u određenom postotku od mjesečnog paušala. Postotak, zasad, nije predložen jer se očito želi da se o njemu dogovore svi klubovi i zastupnici.

Ponuđeni kodeks ima samo 13 članaka, a od zastupnika se jasno traži da budu primjer u poštivanju zakona i obveza te da u obnašanju dužnosti postupaju časno, pošteno i savjesno. Odredba koja će, sasvim sigurno, zaintrigirati zastupnike definira što oni osobito ne smiju.

Zastupnici se, kako se navodi, osobito ne smiju koristiti riječima i izrazima koji mogu vrijeđati ili podcjenjivati drugoga i drugačijega, izrazima i mimikom koji vrijeđaju ljudsko dostojanstvo i narušavaju dignitet Sabora te potiču na nasilje i mržnju. Ne smiju davati izjave koje nisu potkrijepljene dokazima, iskazivati nesnošljivost prema drugačijoj političkoj ideologiji, vjeroispovijesti, naciji i spolu.

Od zastupnika se traži da ulaskom u Sabor svoje privatne poslove urede tako da spriječe sukob interesa, a ako se takav sukob pojavi, dužni su ga riješiti tako da zaštite javni interes. Kako bi se proveli ciljevi kodeksa, predviđa se osnutak posebnog odbora. Imenovao bi ga Sabor, imao bi pet članova i savjetodavno obilježje. U pravilu, odbor bi se imenovao na početku svakog novog saziva, a za ovaj saziv čim se kodeks prihvati.

chevron-right