U subotu rok za dostavu izvješća o donacijama i troškovima

19. prosinca 2014.

Do subote u 13 sati ili do ponoći istog dana četvero predsjedničkih kandidata treba Državnom izbornom povjerenstvu (DIP) dostaviti preliminarna financijska izvješća o donacijama koje su primili, te o troškovima izborne promiždbe - izvješća se dostavljaju osobno ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

Ako se izvješća predaju osobno, to se može učiniti u subotu od 10 do 13 sati u sjedištu DIP-a u Visokoj 15, a ukoliko se šalju poštom, moraju se poslati do ponoći istoga dana, što znači da na pošiljci mora biti pečat 20. prosinca, pojašnjavaju u DIP-u.

Javnosti ta izvješća trebaju biti dostupna do ponedjeljka u ponoć, kandidati ih trebaju objaviti na svojim web stranicama, odnosno web stranicama političke stranke koja ih je kandidirala ili pak putem dnevnog tiska.

Ta će izvješća dati tek približan uvid u donacije i troškove, treba, naime, imati u vidu da za kampanju preostaje još osam dana. Pravi uvid dat će izvješća koja će kandidati DIP-u morati dostaviti 30 dana nakon izbora, dakle 27. siječnja iduće godine.

Predsjednički kandidat Milan Kujundžić (Savez za Hrvatsku) u petak je najavio da će u kampanji potrošiti do milijun kuna, većinu na zakup prostora u elektroničkim medijima.

Svaki od četvero predsjedničkih kandidata može u kampanji potrošiti do osam milijuna kuna. Kandidatima koji uđu u drugi krug iznos troškova može se povećati do 1,6 milijuna kuna.

Kandidati svoju izbornu promidžbu mogu financirati iz donacija i vlastitih sredstava. Donacije mogu prikupljati najkasnije do završetka promidžbe, dakle do ponoći 26. prosinca.

Pravne im osobe mogu donirati najviše 200.000 kuna, a fizičke osobe, dakle građani i obrtnici, najviše 30.000 kuna. Donacije mogu biti novčane, robne te u vidu usluge. Volonterski rad ne smatra se donacijom.

chevron-right