Sabor izmijenio Zakon o strateškim investicijskim projektima

12. prosinca 2014.

Hrvatski sabor izmijenio je Zakon o strateškim investicijskim projektima s ciljem da se olakša ulaganje u Hrvatskoj, a za izmjene Zakona glasovalo je 79 zastupnika dok ih je protiv bilo 33.

Većina do sada prijavljenih investicijskih projekata nije imala zatvorenu financijsku konstrukciju, pa se izmjenama zakona investitorima omogućava lakše i fleksibilnije podnošenje financijske dokumentacije vezane uz projekt. Zakon je do sada od investitora tražio da imaju zatvorenu financijsku konstrukciju, odnosno potpuno osigurane izvore financiranja projekta.

Novina je da privatni investitor u roku 60 dana od Vladine odluke o proglašenju projekta strateškim mora Ministarstvu gospodarstva dostaviti dokaz da ima osigurano najmanje deset posto ukupne vrijednosti projekta. To uključuje bankarsku garanciju domaće ili strane banke ili namjenski deponirana oročena sredstva na rok od devet mjeseci.

Također je novost da zainteresirani investitor privatni ili javno-privatni projekt prijavljuje Agenciji za investicije i konkurentnost (AIK). Ako se radi o projektu s područja energetike, prijavljuje se Centru za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI). Za sporazum o pripremi i provedbi projekata s privatnim investitorom koji sklapa ministar gospodarstva traži se mišljenje i suglasnost Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Državnog odvjetništva.

Povjerenstvo za procjenu i utvrđivanje prijedloga strateških projekta zaprimilo je do sada 62 prijave projekata za koje se tražio status strateških – tri su projekta proglašena strateškim (Plomin, Piškornica i Kontejnerski terminal Zagrebačko pristanište), dva su na listi projekata (LNG terminal i rekonstrukcija piste Zračnog pristaništa u Malom Lošinju), a osam ih je u zadnjoj pripremi za Povjerenstvo.

chevron-right