Pazi(n) proračun! - važan korak u uključivanju građana

26. studenoga 2014.

Nagrada Gradu Pazinu za uključivanje građana u izradu proračuna za 2015. kao primjeru najbolje prakse uključivanja javnosti u odlučivanje u Hrvatskoj dodatan je zamah razvoju participativnog budžetiranja, koje se u Hrvatskoj nalazi na samom početku.

No, upravo praksa Pazina već sada pokazuje odličan uspjeh ove ideje kako kod gradskih vlasti, tako još i više kod građana, koji zahvaljujući projektu „Pazi(n) proračun!“ doista mogu sudjelovati u odlučivanju o tome što će i kako biti financirano novcem iz njihova lokalnog budžeta. Ili kako bi to neki rekli: građani doista mogu imati „kontrolicu“ nad trošenjem gradskog novca.

Što se sve događalo na razini mjesnih odbora i sektorskih rasprava te što je nakon njih već poduzeto i što još treba biti učinjeno, detaljno možete pročitati na proracun.pazin.hr , kao i na gong.hr. Nakon izglasavanja proračuna, on će biti javno objavljen na internetskim stranicama te pojednostavljen vizualizacijama kako bi bio što zanimljiviji i razumljiviji.

Praćenje izvršenja proračuna ostaje u zadatku vijećnika i vijećnica, a prijedlog je i da se oformi grupa građana (Građanski odbor) koja bi u 2015. godini pratila izvršenje akcija izglasanih tijekom ovog projekta, no o tome nešto kasnije.

chevron-right