Neriješeni imovinskopravni odnosi - prepreka monetizaciji?

12. studenoga 2014.

Autoceste koje idu u koncesiju nemaju neriješene imovinskopravne odnose, odgovorila je Vlada Mireli Holy koja je s obzirom na to da trećina autocesta HAC-a i ARZ-a još nije upisana u zemljišne knjige, postavila Vladi zastupničko pitanje odnosi li se članak 8. stavak 6. Zakona o koncesiji na započet postupak monetizacije HAC-a i ARZ-a? 

Članak i stavak na koje se pozvala Holy, podsjetimo, navode da je prije početka postupka davanja koncesije, potrebno razriješiti imovinskopravne odnose na nekretnini koja se daje u koncesiju.

U Vladinom odgovoru, mažutim, ističu da «upis u zemljišne knjige nije konstitutivni element za stjecanje vlasništva nad javnom cestom već su to odredbe Zakona o cestama prema kojima je javna cesta neotuđivo vlasništvo RH, a javne ceste sagrađene prije stupanja na snagu Zakona o javnim cestama 2011. upisuju se kao javno dobro u općoj uporabi bez obzira na postojeće upise u zemljišnoj knjizi».

Stoga, Vlada smatra da je «pitanje vlasništva za sve javne ceste sagrađene do 2011. godine, riješeno temeljem zakonskih odredbi».

Što se tiče novih javnih cesta koje su izvlaštene nakon stupanja na snagu Zakona o cestama, «one su postale vlasništvo RH na temelju odluke nadležnog tijela bez obzira na upis u zemljišne knjige, a sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima», navodi Vlada te u svojem odgovoru koji u cjelosti možete pogledati ovdje, zaključuje: 

«Pitanje sređivanja zemljišno-knjižnog stanja nije pretpostavka za davanje koncesije u predmetnom postupku, kao ni pretpostavka za stjecanje vlasništva nad predmetom koncesije. Upisom javnih cesta u zemljišne knjige samo se usklađuje stvarno stanje sa zemljišno-knjižnim stanjem i zato ne može se reći da tamo gdje je javna cesta temeljem zakona već postala vlasništvo Republike Hrvatske nisu riješeni imovinsko-pravni odnosi.» 

chevron-right