"Bez djelotvorne javne uprave nema ni održivog gospodarstva"

04. studenoga 2014.

Nema reforme bez stručne pripreme, socijalnog dijaloga i političkog konsenzusa – upozoravaju kao stručna javnost, civilno društvo i sindikati povodom Strategije razvoja javne uprave do 2020. GONG, Platforma 112, Institut za javnu upravu, Hrvatski pravni centar, Odsjek za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Matica hrvatskih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske u otvorenom pismu Vladi Saboru i Predsjedniku Republike, koje prenosimo u cijelosti:

Javnost je u proteklih mjesec dana dobila prvi uvid u nacrt Strategije razvoja javne uprave za razdoblje od 2014. do 2020. godine koje je usklađeno s razdobljem Nacionalnog programa reformi i Sporazuma o partnerstvu s Europskom unijom o korištenju europskih strukturnih i investicijskih fondova, gdje je čak 88 milijuna eura predviđeno za provedbu reformskog programa Pametna administracija. Naglašavamo da se nacrt ove Strategije pojavljuje na samom pragu posljednje godine mandata ove Vlade, i to bez uključivanja socijalnih partnera i stručne javnosti u njezinu izradu. To znači da se sistemski pomaci, niti povlačenje planiranih sredstava neće moći provesti prije narednih izbora budući da je Strategija još uvijek daleko od dovršenosti u stručnom smislu i operacionalizacije.

Nije potrebno naširoko obrazlagati zašto je upravo razvoj javne uprave – u smjeru učinkovitog, pravičnog i transparentnog pružanja javnih usluga građanima, zajednici, poslovnom sektoru i nizu društvenih sektora – središnja, a dosad zanemarena poluga svekolikog oporavka i razvitka Hrvatske. Bez djelotvorne javne uprave nema ni demokratskog, pravednog društva ni održivog gospodarstva. Dosadašnja zaostajanja u učinkovitom pružanju javnih usluga i kvaliteti regulacijskog okvira nužno je nadoknaditi i time zatvoriti dug iz razdoblja pregovora s EU kada ova ključna reforma nije sustavno provedena, što je prepoznala i Europska komisija koja na njoj sada inzistira.

Strategija nudi problemski intoniranu sliku javne uprave koja se međutim ne zasniva na dostatno kvalitetnoj i obuhvatnoj analizi, kao i niz mjera čiji je sadržaj, redoslijed i tempo potrebno dodatno stručno razmotriti i razraditi. Nacrt Strategije definira tri glavna pravca razvoja javne uprave, a to su:
(1) poboljšanja upravnih postupaka i poslovnih procesa
(2) upravljanje kadrovima koje će podržati rad i razvoj motiviranih, kompetentnih i produktivnih službenika
(3) bolja organizacija upravnog sustava što se odnosi i na kritično pitanje funkcionalnog povezivanja i restrukturiranje lokalne i područne samouprave.

Kritično pitanje ove Strategije, dakle, nije potreba za takvim dokumentom nego manjkavosti u pripremi  i izglednost njezine provedbe, povrh toga da posluži kao papirnato pokriće za povlačenje europskih fondova.  Zato tražimo da se Prijedlog Strategije odmah nakon  javnog savjetovanja dopuni detaljnom analizom stanja, stručno doradi i dovede do razine ujednačene kvalitete i promišljenosti, i to angažmanom mjerodavnih stručnjaka iz akademske zajednice.

Poučeni prethodnim iskustvima, zahtijevamo od Vlade, parlamentarnih stranaka i Predsjednika Republike da osiguraju široki i održivi politički i društveni konsenzus za provedbu Strategije razvoja javne uprave u njezinom ukupnom trajanju, do 2020. godine. Tražimo da se nakon dobre stručne dorade Strategija raspravi sa socijalnim partnerima na Gospodarsko-socijalnom vijeću, podvrgne još jednom krugu javnog savjetovanja te uputi u Hrvatski sabor koji bi je nakon obuhvatne rasprave, usvojio i Zaključkom obvezao ovu i sve buduće Vlade na njenu intenzivnu i temeljitu provedbu, i to u uskoj suradnji sa socijalnim partnerima i mjerodavnim stručnjacima, uz obvezu polugodišnjeg izvještavanja Hrvatskom saboru i svim građanima Hrvatske. Ne dopustimo da nam i ovaj reformski vlak iskoči iz kolosijeka zbog političkih razmirica, stranačkih interesa i straha od promjena", upozoravaju u otvorenom pismu GONG, Platforma 112, Institut za javnu upravu, Hrvatski pravni centar, Odsjek za javne politike, menadžment i razvoj Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu, Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj, Matica hrvatskih sindikata, Nezavisni hrvatski sindikati, Savez samostalnih sindikata Hrvatske.

chevron-right