Tko plaća i koliko je dosad potrošila inicijativa "Ne damo naše autoceste"?

24. listopada 2014.

Iako ne postoji zakonska obaveza objave, inicijativa "Ne damo naše autoceste" objavila je preliminarni financijski izvještaj o izvorima sredstava i troškovima dosadašnje akcije prikupljanja potpisa u koju je dosad ne računajući volonterski angažman utrošeno 337.858,31 kunu, a finalni izvještaj bit će objavljen u najkraćem mogućem roku nakon prikupljanja svih podataka o izvršenim uplatama i isplatama, uključujući i ukupni angažman volontera u akciji koji nije uključen u preliminarni izvještaj.

Iako ne postoji zakonska obaveza objave, Organizacijski odbor Inicijative odlučio je nastaviti razvijati dobru praksu transparentnosti financiranja inicijativa za raspisivanje referenduma, a finalni izvještaj će biti objavljen u najkraćem mogućem roku nakon prikupljanja svih podataka o izvršenim uplatama i isplatama, uključujući i ukupni angažman volontera u akciji koji nije uključen u preliminarni izvještaj.

Što se dosadašnjih podataka tiče, sredstva za kampanju osiguravaju sami organizatori, a u najvećoj mjeri sudjeluju Nezavisni cestarski sindikat (134,849.67 kuna) i Pravo na grad (130,294.19 kuna), ali i Sindikat radnika Hrvatskih cesta i autocesta (12.500,00 kuna), Zelena akcija (17.105,85 kuna), Matica hrvatskih sindikata (16.037,97 kuna), Nezavisni hrvatski sindikati (9.715,63 kn), Zelena Istra (5.480,00 kuna) i Udruga Kinookus (11.875,00 kuna).

Dosadašnji troškovi iznose 337.858,31 kunu, od čega najveći dio otpada na plaćene oglase u medijima (62.626,25 kuna), putne troškove za koordinatore i volontere (51.040,36 kuna) i reflektirajuće prsluke za volontere (44.753,00 kuna). U tisak promotivnih materijala poput plakata, billboarda i letaka dosad je uloženo 41.058,13 kuna, u zakup površina i postavljanje billboard plakata 18.970,00 kuna, dok je u promociju putem interneta dosad uloženo 14.589,44 kuna. Organizacija potpisnih mjesta (prijave, najam štandova, korištenje javnih površina) zasad iznosi 15.976,00 kuna.

Detalji Preliminarnog financijskog izvještaja dostupni su na ovom linku.

chevron-right