Poslušni sluge ili veziri, ili kamenje u cipeli?

19. rujna 2014.

Rad saborskog Odbora za europske poslove dobio je danas visoke ocjene i iz saborske oporbe, no HDZ-ov Gordan Jandroković ustvrdio je da Odbor ne radi na pravi način zbog potpune dominacija Vlade nad Saborom.

Prvi dojmovi o radu Odbora su pozitivni, no u sadržajnom smislu Odbor ne daje rezultate koje bi trebao, prije svega zbog potpune dominacije Vlade, ne samo u europskim poslovima nego i u ostalim područjima, rekao je Jandroković u raspravi o radu Odbora u 2013. pred polupraznom Sabornicom.

Vladu je prozvao da prenaglašava politiku prema regiji, a nije uspješno afirmirala ni EU u Hrvatskoj niti Hrvatsku u EU. Potvrdu za to nalazi u izboru povjerenika u novoj Europskoj komisiji - kaže da se, bez obzira na tezu da je Hrvatska htjela resor pomorske i ribarske politike, dobro zna da je za Hrvatsku taj resor najmanje bitan.

Ingrid Antičević Marinović (SDP) hvali rad Odbora, odbacuje zamjerke na Vladin račun. "Ne ponašamo se kao poslušni sluga u Europi, a veliki vezir kod kuće, što je često bio slučaj, mala smo zemlja i ugled možemo postići samo ako vodimo principijelnu politiku", odgovara SDP-ova zastupnica. Odbor za europske integracije osigurava utjecaj parlamenta, Hrvatski sabor jedan je od osam od ukupno 28 parlamenata koji imaju stajališta Vlade prije Europskog vijeća i jedan od desetak parlamenata koji saslušava i potvrđuje kandidate za institucije EU, ističe predsjednik Odbora Danijel Mondekar.

O važnosti parlamentarnog nadzora govori i to da su nacionalni parlamenti "kamen u cipeli" europskih institucija, tvrdi Igor Kolman (HNS) i poručuje "iz koje god stranke dolazili, slagali se ili ne, mi smo zadnja brana slobode građana". Zastupnici su poručili da europske teme ne bi trebale biti samo na Odboru, nego i na planarnoj sjednici, a Odbor bi trebao biti bolje administrativno kapacitiran. Stručna služba Odbora velika je kao stručna služba jednog zastupnika u Europskom parlamentu, naglasio je Jandroković.

chevron-right