Jačanje transparentnosti i uključivosti procesa pristupanja EU

29. srpnja 2014.

Posljednjih je godina došlo do brojnih poboljšanja u transparentnosti i uključivosti procesa pristupanja, no još uvijek postoje i određeni izazovi. Stoga je potrebna jača politička integracija u pogledu samih pregovora,  poticanja razvoja civilnog društva i socijalnog dijaloga te izgradnje institucionalnih kapaciteta, a sve to trebalo bi se u većoj mjeri odraziti i na financiranje pretpristupne pomoći - sukus je to zaključaka i preporuka iz samoinicijativnog mišljenja Europskog gospodarsko socijalnog odbora  (EGSO) nazvanog „Jačanje transparentnosti i uključivosti procesa pristupanja Europskoj uniji“, koji je EGSO usvojio na svom 500. plenarnom zasjedanju održanom 9. i 10. srpnja 2014. sa 132 glasa za i dva suzdržana, a koje je izradila izvjestiteljica Marina Škrabalo iz redova hrvatskih članova EGSO-a uz pomoć Saše Šegrt iz GONG-a.

U mišljenju se ocrtava neke od ključnih značajki i naučenih lekcija iz politike proširenja EU-a u posljednjih pet godina te se, između ostalog,  poziva na otkrivanje svih ključnih dokumenata za pristupne pregovore, izradu, donošenje i provedbu Zakona o javnom pristupu informacijama, kao i ističe da su javne rasprave sastavni dio procesa praćenja napretka. Naime, unatoč napretku, potrebna je veća dosljednost kako bi se osiguralo da i institucije EU-a i nacionalne vlade usvoje transparentan i uključiv pristup tijekom cijelog procesa pristupanja na svim područjima politika i u svim državama kandidatkinjama i potencijalnim kandidatkinjama.

Postoji potreba za jačom političkom integracijom u pogledu: 1) samih pregovora, 2) poticanja razvoja civilnog društva i socijalnog dijaloga i 3) izgradnje institucionalnih kapaciteta, što bi se sve trebalo u većoj mjeri odraziti na financiranje pretpristupne pomoći. Sve to potrebno je kako se ne bi ponovila situacija s Hrvatskom gdje se, kako se navodi u mišljenju, radi o propuštenoj prilici da se u državi ojača socijalni dijalog o pristupanju EU-u, koji je mogao pomoći da se osiguraju učinkovitiji i održiviji uvjeti za članstvo Hrvatske u EU-u.

Jačanje transparentnosti i uključivosti procesa pristupanja Europskoj uniji

chevron-right