Što su udruge u 2013. učinile novcem iz javnih izvora?

17. srpnja 2014.

Vlada je usvojila Izvješće o financiranju projekata i programa organizacija civilnog društva iz javnih izvora u 2013. godini.

Izvješće sadrži analize dodijeljenih financijskih sredstava prema državnim institucijama, područjima financiranja, korisnicima i teritorijalnoj rasprostranjenosti financiranih programa i projekata, kao i analizu postupaka raspisivanja natječaja, praćenja i vrednovanja financiranih projekata i programa. Također, Izvješće donosi opis najboljih projekata u protekloj godini, koje su izdvojili sami davatelji financijskih podrški, a tu je i detaljan popis svih 5.725 projekata financiranih s državne razine, kao i pregled financiranja na razini jedinica lokalne i područne samouprave, navodi Ured Vlade za udruge.

Na osnovu prikupljenih podataka utvrđeno je da je iz javnih izvora na nacionalnoj razini u 2013. godini programima i projektima organizacija civilnoga društva dodijeljeno ukupno 560.245.690,14 kuna putem natječaja, javnih poziva i drugih programa koje je provodilo 31 državno tijelo - davatelj financijskih sredstava, a iz proračuna jedinica lokalne i područne samouprave (županija, gradova i općina) dodijeljeno je gotovo dva puta više – preko milijardu kuna. Projekti financirani na nacionalnoj razini redovito se prate putem programskih i financijskih izvješća, kao i putem terenskih posjeta, a na taj način je utvrđeno 264 slučajeva povrata sredstava u državni proračun u iznosu od skoro 1,5 milijuna kuna.

Izvješće
Uspješno provedeni projekti
Detaljni pregled projekata/programa
Prikaz financiranja iz proračuna JLPS

chevron-right