Strategija obrazovanja zanemarila potencijal građanskog odgoja i obrazovanja

04. srpnja 2014.

Nakon što je Vlada Hrvatskom saboru poslala prijedlog Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, pozivamo saborske zastupnice i zastupnike da dodatno poboljšaju ovaj pozitivan korak prema reformama nužnim za unapređenje obrazovnog sustava u Hrvatskoj i njegovo usklađivanje s obrazovnim sustavima suvremenih demokratskih društava. Naime, bez sustavnog uvođenja građanskog odgoja i obrazovanja u sve škole, i kao predmeta i kao međupredmetnog sadržaja, ne može se osigurati razvoj socijalne i građanske kompetencije učenika, niti postići pomak u demokratizaciji škola što su ciljevi ove Strategije.

Brojni nacionalni i međunarodni dokumenti i strategije predviđaju uvođenje područja ljudskih prava i demokratskog građanstva u škole i razvoj građanske kompetencije kroz obrazovanje, pa tako i ova Strategija planira sljedeće ishode: „razvoj sposobnosti za aktivno sudjelovanje u društvenim i kulturnim zbivanjima te osposobljenost za prihvaćanje i sudjelovanje u izgradnji sustava vrijednosti primjerenog načelima suvremene demokracije; osposobljenost za komunikaciju u multikulturnoj i mnogojezičnoj međunarodnoj zajednici...“ Međutim, u Strategiji je neophodno jasno definirati uvođenje građanskog odgoja i obrazovanja i kao predmeta i kao međupredmetnog sadržaja kako bi se jasno i nedvojbeno pokazala namjera RH da svaki učenik bude educiran za donošenje odluka za život u zajednici te građanin koji zna i razumije svoja prava i odgovornosti.

chevron-right