Sustavna izborna reforma

30. lipnja 2014.

Tijekom 2012. godine, GONG je pokrenuo inicijativu za NIZ – Novo izborno zakonodavstvo, u sklopu koje bi se obavila sveobuhvatna revizija postojećih propisa i pravila koja se odnose na izborno zakonodavstvo i referendum te unaprijedio pravni i institucionalni okvir. U sklopu NIZ-a, GONG se zalaže za cjelovitu i sustavnu reformu izbornog zakonodavstva te usklađivanje i objedinjavanje svih relevantnih propisa u jedinstveni izborni zakonik. Osnovna svrha reforme izbornog zakonodavstva koju promovira GONG jest povećanje povjerenja građana u politički sustav i veći utjecaj birača u izbornom procesu.

GONG smatra da ciljevi reforme izbornog zakonodavstva trebaju uključiti:

a. povećanje participacije građana u političkim procesima;
b. povećanje povjerenja građana u izborne i referendumske procese;
c. osiguranje dodatnih mehanizama za sudjelovanje građana u političkim procesima;
d. povećanje otvorenosti i transparentnosti izbornog i referendumskog procesa;
e. povećanje pravne sigurnosti izbornog i referendumskog procesa;
f. povećanje nepristranosti procedura i institucija;
g. povećanje kompetentnosti nadležnih institucija;
h. povećanje reprezentativnosti izabranih predstavnika građana;
i. povećanje relevantnosti političke ponude;
j. podizanje odgovornosti političkih predstavnika;
k. povećanje razine unutarstranačke demokracije;
l. osiguranje jednakosti težine glasa;
m. poticanje deliberativnosti izbornog i referendumskog procesa.

Cijela analiza i preporuke GONG-a dostupni su ovdje.

chevron-right