Predizborni aktivistički inventar za EU do 2020.

06. svibnja 2014.

Platforma 112, Savez samostalnih sindikata Hrvatske, Grupa 22, Clubture i Zeleni forum predstavili su „Predizborni aktivistički inventar za EU do 2020.", a riječ je o prijedlozima alternativa i inovacija politika za više demokracije, sigurnosti i održivog razvoja u novom mandatu Europskog parlamenta i Europske komisije te su pozvali kandidate za izbore za Europski parlament da se o njima očituju podražavaju li prijedloge te kako će ih javno promicati u sferi europske politike.

Europa 2020 nudi ohrabrujuću viziju kontinenta temeljenog na blagostanju, obrazovanju, zelenoj ekonomiji i čuvanju prirodnih resursa, no svakoga je dana sve upitnije kako će se ta strategija realizirati u svjetlu ograničenja ulaganja u društvenu sferu koje diktira politički moćnija politika štednje. Pokušaji izlaska iz krize bazirani na politici štednje, ponajviše na jugu i istoku Europe, rezultirali su zaoštravanjem društvenih podjela, porastom siromaštva i rastakanjem javnog sektora uz odsustvo očekivanog gospodarskog oporavka, posebice u ruralnim sredinama. Očita je neodrživost aktualnog modela ekonomskog rasta u ekološkom, društvenom i ekonomskom smislu.

Sve veće raslojavanje društva i marginalizacija čitavih generacija, ali i regija dovodi u pitanje temeljne vrijednosti i ideala Europske Unije kao prostora slobode, sigurnosti i pravde. Složeni model odlučivanja koji pokušava uskladiti ekspertno-birokratsku dimenziju (Komisija) s međudržavnom (Vijeće) i demokratsko-predstavničkom dimenzijom (EP) ostaje nejasan i udaljen od velike većine građana, čemu uvelike doprinosi urušavanje profesionalnog novinarstva i nezavisnih medija. Kriza u Europi s jedne strane otvara put izvaninstitucionalnoj politici prosvjeda koja je iznjedrila nove društvene i političke aktere, kao i niz inovativnih prijedloga političkih rješenja koje su osmislili građani, aktivisti i nezavisni stručnjaci mimo centara moći. Istodobno, jačaju i prilike za manipulacije strahom i bijesom marginaliziranih građana na korist antidemokratskih, isključujućih političkih opcija koje graniče s fašizmom.

Uza sve svoje slabosti i mane, na globalnoj sceni Europska Unija prednjači u zagovaranju demokratskih standarda, zaštiti ljudskih prava, brizi za okoliš i odgovornosti za smanjenje siromaštva - što se očituje i u tome da je drugi najveći donator za nerazvijene zemlje. Na nacionalnoj razini, europski propisi čine više od tri četvrtine domaćeg zakonodavstva, a u mnogim područjima i dalje služe kao poticaj za poboljšanje kvalitete i transparentnosti rada državnih institucija. U međunarodnoj politici i trgovinskim odnosima, Europa se suočava s pritiscima za snižavanjem dosegnutih socijalnih standarda.

Ovaj je mandat Europskog parlamenta i Komisije ključan za ostvarenje vizije održivog razvoja temeljenog na brzom i socijalno pravednom prijelazu na gospodarstvo s niskom emisijom ugljika, uz povećana ulaganja u inovacije, istraživanje i razvoj, te obrazovanje i osposobljavanje. To su i postavke strategije Europe 2020, no bez snažne političke volje povrh kompromisa, bit će je nemoguće ostvariti.

Do 2020. godine, ukoliko bude dovoljno političkog poštenja, kreativnosti i dijaloga, Europska Unija može učiniti zaokret prema:

  • izgradnji europske javne sfere za političku debatu u kojoj ravnopravno sudjeluju svi njezini stanovnici;
  • izgradnji povjerenja u politiku kao časnom javnom poslu u najboljem interesu građana;
  • modelu razvoja temeljenom na održivoj proizvodnji i potrošnji, a ne nužno i isključivo rastu;
  • sigurnosti i dostojanstvu rada uz stvaranje novih kvalitetnih radnih mjesta i pravedniju raspodjelu društvenog dohotka;
  • održivom, pravednom i demokratskom upravljanju javnim i zajedničkim dobrima;
  • strateškim ulaganjima u poluge društvenog razvoja – obrazovanje, kulturu, znanost, medije i socijalno uključivanje;
  • beskompromisnoj zaštiti ljudskih prava i suzbijanju siromaštva širom svijeta

Prijedloge, koje su zajednički pripremile organizacije civilnog društva okupljene oko Platforme 112 – za Hrvatsku vladavine prava u suradnji sa Zelenim forumom, Grupom 22, Savezom samostalnih sindikata Hrvatske, Savezom udruga Klubtura te Hrvatskom platformom za međunarodnu građansku solidarnost CROSOL, u cjelini možete pročitati OVDJE, a njima se obraćaju svim kandidatima na izborima za Europski parlament, s prijedlozima inovacija za više demokracije, jednakosti, sigurnosti i održivog razvoja na razini Europske Unije, a time i na razini svake pojedine države članice, ali i našeg susjedstva te ukupnih međunarodnih odnosa.

chevron-right